Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saeima apstiprinājusi VARAM virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”


Saeima apstiprinājusi VARAM virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”2020.06.11 Komentāri (0) Saeima apstiprinājusi VARAM virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Rīga, 2020. gada 10. jūnijā – Šodien Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Ministra Jura Pūces (AP!) virzītā pašvaldību reforma Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīta, Saeimai lemjot Latvijā līdzšinējo 119 vietā izveidot 42 pašvaldības. Ministrs Pūce savā uzrunā Saeimā pirms balsojuma pateicās ikvienam, kas iesaistījās, diskutēja un deva savu ieguldījumu vietējo pašvaldību reformas īstenošanā.

 

 


Ministrs Juris Pūce (AP!): “Pašvaldību reformas īstenošana, pamatojot to ar neatliekamu nepieciešamību mazināt arvien pieaugošās Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības atšķirības un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu grozu visu Latvijas novadu iedzīvotājiem, bija viens no galvenajiem ierakstiem šīs valdības darāmo darbu deklarācijā. Esmu gandarīts par padarīto. 500 dienās esam nogājuši ceļu no idejas par reformu līdz balsojumam Saeimā galīgajā lasījumā.”

 

Ministrs savā uzrunā akcentēja pētījumos minētās prognozes, kā pašvaldību reforma varētu uzlabot valsts ekonomiku un mazināt šobrīd pastāvošo nevienlīdzību pašvaldību starpā, kad mazākām pašvaldībām ir ierobežotas iespējas uz attīstību un pakalpojumu nodrošināšanu saviem iedzīvotājiem. Saskaņā ar Latvijas Bankas aplēsēm, ja pašvaldības vidējais izmērs pieaugtu līdz 20 tūkstošiem iedzīvotāju, potenciālais ietaupījums gadā būtu 196 miljoni eiro. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 42 pašvaldību modelī, no kurām 35 ir novadu pašvaldības, vidējais iedzīvotāju skaits novados būs ap 28 tūkstošiem. Līdz ar to iespējamais ietaupījums visu funkciju uzturēšanā novados pārsniegs 200 milj. eiro gadā. Tas nozīmē milzīgas iespējas ar esošajiem līdzekļiem izdarīt vairāk.

 

 “Šie ir tikai skaitļi, tikai piemērs, kādus vēl varētu piesaukt daudz, taču aiz šiem skaitļiem stāv cilvēki, kuru dzīves apstākļu uzlabošana ir reformas galvenais uzdevums. Šī reforma nav bijusi viegla, taču valstiski ļoti nozīmīga. Līdz ar šo reformu tiks uzlabota valsts un pašvaldību ekonomiskā izaugsme un konkurētspēja, tiks nodrošināta iespēja izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrus sasaistot vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem. Šīs reformas īstenošana, pašvaldībām gudri saimniekojot,  būs labs pamats jaunu investīciju piesaistei un produktīvu darbavietu radīšanai, tādējādi panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas un mazinot emigrāciju. Šī reforma būs paraugs arī pārmaiņu procesiem citās sfērās – izglītībā, veselībā, satiksmē, administratīvā sloga samazināšanā”, savā uzrunā sacīja ministrs J. Pūce.

 

Lai izpildītu Saeimas 2019. gadā 21. martā doto uzdevumu – sagatavot likumprojektu par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, vienlaikus informējot sabiedrību un uzklausot ekspertu viedokļus, stingri vadoties pēc Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5. panta – VARAM kā reformas virzītājs mērķtiecīgi strādāja, lai sagatavotu jaunu pašvaldību iedalījuma modeli. Ministrija šajā procesā iesaistīja pašvaldības, tostarp konsultējoties ar to pārstāvi Latvijas Pašvaldības savienību, kā arī iedzīvotājus un sociālos partnerus reformas apspriešanas procesā, uzklausot viedokļus un priekšlikumus jaunā administratīvi teritoriālā iedalījuma modeļa izveidei.

 

Pērn 10. aprīlī ministrija organizēja reformas prezentācijas pasākumu, kur ministrs un piesaistītie eksperti skaidroja reformas pamatjautājumus, kā arī publiskoja redzējumu par administratīvi teritoriālā iedalījuma modeļa projektu. Tam sekoja informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” saskaņošanas process. 14.maijā MK tika apstiprināts ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, dodot mandātu oficiālajām konsultācijām ar pašvaldībām un sabiedrības informēšanai. Ministrija plašāko sabiedrisko apspriešanu Latvijas politiskajā vēsturē uzsāka 27. maijā, un aptuveni trīs mēnešu laikā ministrs J. Pūce kopā ar ministrijas pārstāvjiem un pieaicinātajiem ekspertiem konsultācijās tikās ar 63% jeb 947 no pašvaldību deputātiem 30 piedāvāto jauno novadu administratīvos centros, lai apspriestu ministrijas piedāvājumu administratīvo teritoriju izveides kritērijiem un pašvaldību iedalījumam. Saņemtie priekšlikumi, kas bija atbilstoši MK apstiprinātajiem uzdevuma kritērijiem, tika izvērtēti un ņemti vērā konceptuālā izstrādē. Pašvaldību domēm bija iespēja iepazīties ar konkrētu administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu un bija nodrošināts saprātīgs laiks tā apspriešanai. Konceptuālais ziņojums atbalstīts MK 17. septembra sēdē.

 

Piedaloties ministrijas piesaistītajiem ekspertiem no Latvijas Universitātes un SIA “Karšu izdevniecība “Jāņa sēta””, kā arī ekspertiem no Latvijas Bankas, 28. augustā ministrija organizēja diskusiju par nākotnes pašvaldībām, kur informēja par reformā izmantoto pētījumu starprezultātiem – Latvijas iedzīvotāju iekšējo migrāciju un administratīvo teritoriju ekonomisko aktivitāti, pašvaldību budžetu izdevumu atšķirībām, kā arī mūsdienīgu telpiskās plānošanas platformu, ņemot vērā pievienotās vērtības izcelsmi. Pasākumā piedalījās pašvaldību pārstāvji un ministrijas sociālie partneri.

 

Paralēli likumdošanas darbam, ministrija turpināja arī sabiedrības informēšanu un līdzdalības pasākumus. Divvirzienu komunikācijas nodrošināšanai pagājušā gada 2. aprīlī tika izveidots īpašs e-pasts – reforma@varam.gov.lv, uz kuru savus priekšlikumus un jautājumus ir iesūtījuši un turpina iesūtīt iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas un arī pašvaldības. Pašvaldību reformas informatīvās kampaņas ietvaros visā Latvijā norisinājās arī tikšanās ar iedzīvotājiem, darbojās informatīvais tālrunis.

 

Reformas apspriešanā ministrija diskutējusi arī ar sociālajiem partneriem, atbalstu reformai paudusi gan Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan Latvijas Darba devēju konfederācija. Arī nozīmīgas starptautiskās organizācijas, piemēram OECD, ir norādījušas uz reformas nepieciešamību un tās potenciālo labvēlīgo ietekmi reģionālo atšķirību mazināšanā.

 

2019. gada 15. oktobrī valdība apstiprināja likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” ar 39 pašvaldību modeli, un tas tika nodots izskatīšanai Saeimā. Saeima 7. novembrī likumprojektu konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Saeimas otrajā lasījumā likumprojekts tika atbalstīts š.g. 13. martā, paredzot 40 pašvaldību iedalījuma modeli.

 

Un šodien, 10. jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi VARAM virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Saeima nobalsoja par 42 pašvaldību izveidi, līdzšinējo 119 vietā.

 

Vairāk informācija un teritorijas sadalījums: ŠEIT

 

Papildu informācija:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478, e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
vwww.varam.gov.lv


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas