Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Rēzeknes novada pedagogi viesojas Bauskā


2014.04.15 Komentāri (0) Rēzeknes novada pedagogi viesojas Bauskā

Kad nebēdnīgi skan pavasaris debess taktīs, Rēzeknes novada sākumskolas skolotāji devās ieklausīties, smelties spēku pie Zemgales kolēģiem uz Bausku. Tur dažus gadus atpakaļ, sadalot pilsētas vidusskolu, tika atvērta ģimnāzija un Bauskas sākumskola( 1.-6. klases), kuras administrācija ļoti labestīgi, sirsnīgi uzņēma mūs ciemos.
Laiks nestāv uz vietas, tas skrien vēja spārniem, nesdams sev līdzi dažādas novitātes, kurām skolotājiem cītīgi jāseko. Interesanti bija uzzināt par skolas iesaistīšanos dažādos projektos, piemēram- sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM iegādāti molberti( Iedzīvotāji iekārto vidi), pedagogi apguvuši Miniphanomenta metodiku, lai varētu organizēt aizraujošus eksperimentus sākumskolai, tādējādi rosināt skolēnus gan starpbrīžus, gan laiku pēc stundām pavadīt jēgpilni. Skolas komanda ir iesaistījusies organizētajā skolotāju digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”, tādā veidā apgūstot un ieviešot dzīvē dažādas moderno tehnoloģiju iespējas. Ļoti interesants izrādījās visas skolas īstenotais projekts; formas tērpu ieviešana. Bauskas sākumskolas direktore Linuta Ģerģe atzina, ka idejas attīstīšana jāsāk „no apakšas”- t.i. – no vecākiem, jo tikai ar vecāku atbalstu un aizrautību idejas īstenošanā projektu bijis iespējams realizēt. Ļoti simpatizēja demokrātiskā pieeja skolas formu veida izvēlē, jo ir izvēlētas krāsas un tērpu var pasūtīt pie individuālā komersanta pēc jau izstrādātām skicēm vai pašūt paši, noadīt vai notamborēt.
Jāatzīst, ka ar zināmu skaudību vērojām skolas komandas: direktores Linutas Ģerģes un vietnieku izglītības jomā Mudītes Savickas un Initas Nagņibedas, saskaņoto darbību, no kuras pat īsajā viesošanās brīdī bija sajūtama ieinteresētība izglītības procesa efektivitātes uzlabošanā un pedagogu labsajūtas vairošanā. Ne jau velti LIZDA organizētajā konkursā, kurā novērtē pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu, Bauskas sākumskolai ir piešķirts tituls „ Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”
Skolas pedagogi piedāvāja piedalīties arī Mazā Biznesa skolas nodarbībā un Animāciju veidošanas stundā 2. klasē, tādējādi parādot viesiem kā strādā ar bērniem. Vērotais, kā, mācoties dzejoļus un izmantojot tehnoloģijas, rosināt bērnos radošumu un dabīgā, nepiespiestā veidā izzināt uzņēmējdarbības principus jau sākumskolā, bija pārdomas rosinošs. Arī mūsu novada pedagogi tika iesaistīti aktīvā darbībā, tāpēc kopā ar bērniem aizrautīgi darbojoties, nevilšus radās idejas par novitāšu ieviešanu un pedagoģiskā darba stila maiņu.
Paldies par brīnišķīgo uzņemšanu Bauskas sākumskolas vadības komandai un skolotājiem, par iedrošinājumu pieņemt pārmaiņas, par idejām, ko guvām!
Mājup braucot mūsu novada pedagogi atzina: „Bija ko redzēt un dzirdēt, par ko padomāt. Smēlāmies idejas, ko turpmāk varēsim realizēt savās skolās.”

Visiem, kuriem radās interese par to kā un ko dara Bauskas sākumskolā, iesakām ieskatīties Bauskas sākumskolas mājas lapā http://bauskassakumskola.lv/


Inguna Butkāne, Dricānu vidusskolas skolotāja
Elita Opincāne, Izglītības pārvaldes speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas