Ceturtdiena, 19. Maijs, 2022. Lita, Sibilla, Teika

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Publiskā apspriešana par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projektu


Publiskā apspriešana par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projektu2019.10.11 Komentāri (0) Publiskā apspriešana par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projektu

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 14.novembrim.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa http://rp.lv/.

 

 

Ar Teritorijas plānojuma redakciju (1.0) un Vides pārskata projektu  ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Ar Teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā (Uzvaras iela 1, Bauska), 348.kabinetā, darba dienu laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Datums un laiks

Pagasts/Pilsēta

Norises vieta

30.10.2019.

plkst. 12:00

Vecsaules pagasts

Vecsaules saieta nams, Vecsaule,

Vecsaules pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 15:00

Brunavas pagasts

Brunavas pagasta pārvalde,

„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 18:00

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 15:00

Gailīšu pagasts

Gailīšu pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 18:00

Codes pagasts

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 12:00

Dāviņu pagasts

Dāviņu pagasta pārvalde, Raiņa iela 1,

Dāviņu pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 15:00

Mežotnes pagasts

Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 18:00

Īslīces pagasts

Īslīces kultūras nams,

Īslīces pagasts, Bauskas nov.

06.11.2019.

plkst.18:00

Bauskas pilsēta

Bauskas novada administrācija,

Uzvaras iela 1, Bauska

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 14.11.2019. plkst.17:00 Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu: planojums@bauska.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Kontaktpersona: Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova, tālr.: 63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas