Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Projektu konkursā jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā kopumā pieejami 231 000 eiro


Projektu konkursā jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā kopumā pieejami 231 000 eiro2023.02.02 Komentāri (0) Projektu konkursā jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā kopumā pieejami 231 000 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt NVO (biedrības un nodibinājumi) līdz 2023. gada 2. marta plkst. 23.59. Konkursā kopējais pieejamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem ir 231 000 eiro.

Projektu konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

 

 

Konkursa ietvaros plānots organizēt vienu atklātu projektu konkursu divās daļās: 

 • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai reģionālā vai valsts līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos;
 • sniedzot atbalstu iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī, kur aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros.

 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 231 000 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai reģionālā vai valsts līmenī pieejamais finansējums 105 000 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 15 000 eiro. Projektu īstenošanai līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī pieejamais finansējums 126 000 eiro, kur vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni.

 

Saskaņā ar programmā noteikto, jaunieši ar ierobežotām iespējām ir:

 • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
 • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
 • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
 • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
 • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
 • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
 • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).

 

Projektu var iesniegt NVO (biedrība vai nodibinājums), kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 2. marta plkst. 23.59. Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā, un nosūta to kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 25. aprīļa līdz 2023. gada 31. augustam.

 

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā 2023".

Par Jaunatnes politikas valsts programmu

Jaunatnes politikas valsts programma 2023. - 2025. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim. Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

 

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste
e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas