Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Projekts, kas sekmē Zemgales dabas parku ilgtspējīgu apsaimniekošanu


Projekts, kas sekmē Zemgales dabas parku ilgtspējīgu apsaimniekošanu2014.07.18 Komentāri (0) Projekts, kas sekmē Zemgales dabas parku ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Otrdien, 22. jūlijā pulksten 11, Rundāles novada Mazmežotnes muižā sāksies Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) organizētais seminārs – konference par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, pārsvarā dabas parku apsaimniekošanas uzlabošanu Zemgalē un Ziemeļlietuvā.

Seminārā piedalīsies valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, vides aizsardzības eksperti un dabas tūrisma speciālisti, kā arī citi interesenti. Tā kā Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris beidz Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalstītā projekta „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” ieviešanu, kas ilga aptuveni divus gadus, minētajā pasākumā piedalīsies arī projekta ieviešanas partneri no Zemgales un Ziemeļlietuvas.

Pašvaldību plānošanas un vides aizsardzības speciālistiem sevišķi vērtīga būs ģeogrāfijas zinātņu doktores Aijas Mellumas sniegtā prezentācija par mūsu valsts pieredzi un pašreizējām aktualitātēm telpiskajā plānošanā, kā arī vides monitoringa organizēšanā īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Savukārt SIA ‘Metrum” eksperte Ilze Circene aplūkos vairākus praktiskus piemērus par Dabas aizsardzības plāna integrēšanu pašvaldību Teritorijas attīstības plānojumā.

Abi mīnētie ziņojumi, piemēram, sasaucas ar tādu projekta ieviešanā veikto aktivitāti kā dabas parka „Daugavas ieleja” Dabas aizsardzības plāna izstrāde un tā integrācija Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā 2013. – 2025. gadam. Turklāt ar projekta atbalstu veikta arī Bauskas dabas parka Dabas aizsardzības plāna aktualizēšana. Bez tam projekta ieviešanas laikā veikts pētījums par cilvēka darbības vai bezdarbības ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tā mērķis bija apzināt cilvēka darbības sekas uz vērtīgām dabas teritorijām Zemgalē un rast risinājumu noslodzes mazināšanai un dabas vērtību saglabāšanai. Rezultātā patlaban vēl notiek rekomendāciju un rīcības plāna izstrādāšana ainavisko vērtību izmantošanā un teritorijas labākā pārvaldībā , kas turpmāk lieti noderēs visām apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, tostarp pašvaldībām un to iestādēm.

Projekta ieviešanas noslēguma semināra – konferencē Mazmežotnē plašāku pārskatu par visu paveikto sniegs projekta partneri no Zemgales – Aizkraukles, Jelgavas, Rundāles un Krustpils novada pašvaldības, bet no Ziemeļlietuvas – Birštonas pašvaldības un Šauļu reģiona Attīstības aģentūras , kā arī Biržu, Kurtuvēnu un Žagares Reģionālā parka administrācijas. Projekta ieviešana Latvijas pusē aptvēra Bauskas, Daugavas ielejas, Laukezera un Vilces dabas parku. Ar šīm un vēl citām lielākajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Zemgalē un Ziemeļlietuvā dabas tūristi un vēl citi interesenti tuvākajā laikā varēs iepazīties latviešu un lietuviešu valodā speciāli sagatavotā kartē un dabas vērtību datu bāzē, bet Kurtuvēnu Reģionālā dabas parka apmeklētāji no Latvijas un Lietuvas jau tagad lieto latviešu un lietuviešu valodā izdoto informatīvo bukletu ar svarīgāko informāciju par parka apmeklēšanas noteikumiem, dabu, apskates objektiem un dažādu tūrisma produktu piedāvājumu. Projekta ieviešanas kopējais budžets ir 947 050,56 EUR.          

Juris Kālis,
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists.
Tālrunis 29144960

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas