Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Prezentēs pētījumu par darbu ar jaunatni Bauskas novadā


Prezentēs pētījumu par darbu ar jaunatni Bauskas novadā2017.09.22 Komentāri (0) Prezentēs pētījumu par darbu ar jaunatni Bauskas novadā

Laika periodā no 2017. gada maija līdz septembrim Bauskas novada pašvaldībā Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros tika īstenots programmas finansēts projekts “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā”, kura mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Bauskas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši jauniešu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm. Galvenā projekta aktivitāte bija pētījuma veikšana par Bauskas novada jauniešiem un viņu vajadzībām – pētījuma dati būs pamats institucionālās sistēmas pilnveidošanai darbam ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā vidējā un ilgtermiņā.

Pētījuma ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Apkopoti statistikas dati par jauniešu skaita dinamiku Bauskas novadā. Izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus, sniegts pārskats par Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu skaita izmaiņām pēdējo trīs gadu laikā, tai skaitā vecuma grupu dalījumā un konkrētu apdzīvoto vietu dalījumā (pagasti, Bauskas pilsēta). Statistikas dati ļauj vērtēt notikušās izmaiņas Bauskas novada iedzīvotāju struktūrā, kā arī paredzēt izmaiņu tālākas attīstības dinamiku vidējā un ilgtermiņā.
  2. Kvantitatīva Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu aptauja. Tās ietvaros laika periodā no 2017. gada maija līdz jūlijam tika sasniegta 439 respondentu izlase, izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi (anketa tika programmēta e-vidē). Aptaujas lauka darbu organizēja un koordinēja biedrība “Apvienība JUMS”, informējot Bauskas novada jauniešus par aptaujas norisi un aicinot sniegt savu viedokli un vērtējumus. Daļa no aptaujā izmantotajiem jautājumiem tika adaptēti no jaunatnes politikas monitoringa, kuru regulāri īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (jaunākais monitoringa ziņojums pieejams par 2015. gadu). No monitoringa aizgūtajos jautājumos bija iespējams Bauskas novada jauniešu viedokļus un vērtējumus salīdzināt ar visu Latvijas jauniešu viedokļiem, tādējādi identificējot Bauskas novadam specifiskās atšķirības. Ziņojuma pielikumos pievienota aptaujas anketa un aptaujas tehniskā informācija.
  3. Sagatavota pārskata analīze par no Bauskas novada emigrējušajiem jauniešiem. Izmantojot datus, kas iegūti ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu realizētā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” ietvaros (Nr. 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040), ko 2014. gadā realizēja LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, sniegts pārskats par to jauniešu viedokļiem un vērtējumiem, kuri emigrējuši uz ārvalstīm no Bauskas novada un šobrīd dzīvo citās valstīs. Šīs datu analīzes ietvaros iekļauti arī dati par visu no Bauskas novada emigrējušo iedzīvotāju viedokļiem un vērtējumiem, tādējādi sniedzot iespējas salīdzināt visu emigrējušo iedzīvotāju un tieši jauniešu viedokļus.
  4. Sagatavots izvērtējums par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam. Izvērtējumā sniegts vispārējs vērtējums par tā atbilstību plānošanas dokumentu izstrādes labās prakses principiem, kā arī normatīvajam regulējumam. Papildus sniegti arī komentāri par konkrētiem jaunatnes politikas plānošanas aspektiem dotā dokumenta kontekstā.
  5. Izstrādāti ieteikumi darba ar jaunatni institucionālās sistēmas un monitoringa sistēmas pilnveidošanai.

Papildus pētījumam projekta ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām, kura laikā bija iespēja iepazīties ar Jelgavas novada pieredzi Darba ar jaunatni jomā.

Aicinām jūs piedalīties projekta noslēguma seminārā 2017.gada 22. septembrī no plkst.9:00 - 12:00 Bauskas novada domes 2. stāva zālē, kurā tiks prezentēts pētījums, ka arī notiks darbs grupās, lai izstrādātu  priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Bauskas novadā.

PĒTĪJUMS Bauskas novada jauniešu un darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi

PREZENTĀCIJA Projekts “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā”: Jauniešu viedoklis & Darba ar jaunatni izvērtējums

Semināra darba kārtība ŠEIT!

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas