Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Plānots pakalpojumu „aprūpe mājās” nodot Latvijas Sarkanajam Krustam


Plānots pakalpojumu „aprūpe mājās” nodot Latvijas Sarkanajam Krustam2019.08.16 Komentāri (0) Plānots pakalpojumu „aprūpe mājās” nodot Latvijas Sarkanajam Krustam

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 14.augustā deputāti lēma par finansējuma piešķiršanu sporta veterānei Intai Liepai dalībai Eiropas čempionātā vieglatlētikā veterāniem. Eiropas čempionāts notiks no 5.septembra līdz 15. septembrim Venēcijā, Itālijā. Atbilstoši Intas Liepas 2019. gada 2. augusta iesniegumam Eiropas čempionāta veterāniem izmaksas ir 471 eiro, t.sk. ceļa izdevumi, dalības maksa čempionātā un naktsmītnes. No pašvaldības budžeta I.Liepai plānots piešķirt 271 eiro.

Deputāti lēma par Mežgaļu sākumskolas direktores Solvitas Puteles atbrīvošanu no amata, jo Bauskas novada dome 2019.gada 31.jūlijā pieņēma lēmumu „Par Mežgaļu sākumskolas pievienošanu Griķu pamatskolai”.

Deputāti tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē virzīja lēmuma projektu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību  „Latvijas Sarkanais krusts” (LSK) par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu. Lēmuma projektā paredzēts, ka līguma darbības laiks būs no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Noslēdzot deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada pašvaldību, biedrība piedāvās pārņemt Bauskas novada Sociālā dienesta aprūpētājus, kuri nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Bauskas novada Sociālais dienests aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina kopš 2012.gada. 2018.gadā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 61 personai, 2019.gada 1.jūlijā- 58 personām. Bauskas novada Sociālajam dienestam ir nepietiekams darbinieku skaits, kā arī materiāli tehniskais nodrošinājums – viens transporta līdzeklis, tādēļ nav iespējas nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu personām, kuru apgādnieki daļēji vai pilnībā varētu maksāt par pakalpojumu, personām ar 1.grupas invaliditāti, kuriem piešķirts īpašās kopšanas pabalsts un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts īpašas kopšanas pabalsts. Bauskas novada pašvaldībā ir 36 bērni dažādā vecumā, kuriem nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums. Desmit bērni šo pakalpojumu ir saņēmuši Zemgales plānošanas reģiona projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas biedrības komiteja ar nodaļām pilsētās. Biedrības darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana, katram cilvēkam, kuram tāda nepieciešama.

Saistībā ar iepriekšminētā līguma noslēgšanu, biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā tiks nodota ēka Dārza ielā 12B, kur pašreiz atrodas gad LSK Bauskas nodaļa, Bauskas Invalīdu biedrība, kā arī sociālais darbinieks ar personām ar atkarībām un ielu darbinieks.

Deputāti apstiprināja lēmuma projektu par t Bauskas novada pašvaldības dalību Labklājības ministrijas īstenotajā pilotprojektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Lēmuma projekts paredz, ka Bauskas novada pašvaldības Sociālais dienests slēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par pilotprojekta īstenošanu.  Projekta būtība ir iespēja Sociālā dienesta darbiniekiem paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas