Piektdiena, 03. Februāris, 2023. Aīda, Ida, Vida

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Piešķirts finansējums vides nometnes bērniem “Dzīvo zaļi un veselīgi” organizēšanai


Piešķirts finansējums vides nometnes bērniem “Dzīvo zaļi un veselīgi” organizēšanai2015.05.22 Komentāri (0) Piešķirts finansējums vides nometnes bērniem “Dzīvo zaļi un veselīgi” organizēšanai

Projekta mērķis ir noorganizēt vides nometni “Dzīvo zaļi un veselīgi” Bauskas novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām), veicināt vides izglītību un audzināšanu, veidot izpratni par vides procesu un visu dzīvo radību savstarpējo saistību, problēmām, kā arī veidot izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā. To finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, piešķirot 2232 euro, un Bauskas novada pašvaldība ar 559 euro lielu līdzfinansējumu. Projektu īstenos Pamūšas speciālā internātpamatskola sadarbībā ar Bauskas novada Sociālā dienesta darbiniekiem​, nometni vadīs pieredzējusi nometnes vadītāja Dina Romanovska.

Lai saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinātu sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības principu ievērošanā, projekta ietvaros paredzēts izglītot bērnus par dabas vērtībām un to aizsardzību un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā ar praktiskajām nodarbībām brīvā dabā.

Nometnes dalībnieku kopējais skaits ir 16  bērni un jaunieši ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām no 10 līdz 20 gadu vecumam. Nometne norisināsies  no 2015.gada 10.augusta līdz 2015.gada 14.augustam. Šī vecuma posma bērni ir atvērti jaunām zināšanām, viņiem piemīt patiesa interese par apkārtējiem dabas procesiem, vēlme darboties brīvā dabā un radošajās darbnīcās, vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku, viņi ir ziņkārīgi un zinātkāri un ar lielu interesi ņem pretī viņiem sniegto informāciju.

Nometnes laikā bērni iepazīs vides saudzēšanas metodes, centīsies izprast koku, dzīvnieku, kukaiņu un augu nozīmi cilvēka dzīvē, pārvarēt bailes, darboties komandā. Šim vecumposmam ir arī ļoti spilgta iztēle, vēlme gatavot dažādas lietas, ko viņi varēs realizēt nodarbībās ar mālu, audumu, papīru, veidos kopīgus priekšnesumus par vides aizsardzības tēmu.

Nometnes laikā paredzēta dažādu vides jautājumu skaidrošana un aktivitātes, kas palīdz bērniem un jauniešiem veidot pareizu attieksmi par to, kā saudzēt vidi un samazināt atkritumu daudzumu, rosinot bērnus un jauniešus būt atbildīgiem par apkārtējo vidi un dažādu resursu saudzēšanu, kā arī to racionālu izmantošanu.

Šīs nodarbības veicinās sadarbības prasmes komandā, radošu domāšanu, drosmi, vēlmi izmēģināt jaunas idejas un apgūt jaunas zināšanas par vidi  un tās aizsardzību, kā arī motivēs aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Nometnes programma sastādīta atbilstoši mērķgrupas vajadzībām, uztveres spējām un vecumam. Tajā vides izglītojošās nodarbības ir paredzētas radošā, interaktīvā, bērniem viegli uztveramā veidā caur dažādām aktivitātēm, radošām darbnīcām, vides objektu veidošanu un aktīvas darbības brīvā dabā.

Realizējot šo projektu, veicināsim gan nometnes dalībnieku, gan viņu vecāku aktīvu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā un vides aizsardzībā, jo uz pasākumiem un radošajām darbnīcām tiks aicināti arī bērnu vecāki.

 

Jolanta Lauva,
p
rojektu vadītāja 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas