Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Piešķirts ES finansējums divu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai


Piešķirts ES finansējums divu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai2017.09.22 Komentāri (0) Piešķirts ES finansējums divu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai

Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums divu projektu īstenošanai, lai uzlabotu Īslīces un Ceraukstes kultūras namu pieejamību un kvalitāti.

Kā viens no nozīmīgākajiem kultūras infrastruktūras objektiem Bauskas novadā tiek izmantots Īslīces kultūras nams. Tas ir viens no lielākajiem  un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan  Bauskas novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Gada laikā Īslīces kultūras namā  notiek 46 pasākumi, no kuriem 28 ir Īslīces kultūras nama organizēti pasākumi, bet 18 citu organizāciju pasākumi, deju konkursi un teātru skates. Ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (257 dalībnieki), kā arī šajā ēkā 2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo skolēnu apmācība. Gada laikā pasākumus apmeklē vairāk kā 11 tūkstoši apmeklētāji. Amatierkolektīvu dalībnieki aktīvi iesaistās dažādu  pasākumu norisē, ar ļoti augstiem rezultātiem startē skatēs. Šis objekts ir ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu (jo iestādes darbība nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu) un ir publiski pieejams.

Īslīces kultūras nams  tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Pēdējos gados, pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā 2007.gadā, ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. 2017.gada vasarā tika veikta kultūras nama esošo laukumu un celiņu seguma nomaiņa, kā arī stāvlaukuma paplašināšana, jo laukumu un celiņu segums bija kritiskā stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas, vietām  pat atsegušās armatūras drātis. Taču tā nebūt nav vienīgā problēma, kas saistīta ar ēkas ekspluatāciju. 2016.gada nogalē Būvniecības valsts kontroles birojs veica šīs publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas ietekmē ēkas lietošanas drošumu vai neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām  (jo ēka celta pirms pusgadsimta)  un uzdeva novērst konstatēto bīstamību.

Daļa no būvinspektora norādījumiem tika novērsti līdz 2017.gada 1.martam, atbilstoši atzinumā norādītajam. Tomēr, lai novērstu ēkas neatbilstības mūsdienu normatīvo aktu prasībām un uzlabotu iekštelpu vizuālo stāvokli, ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Tādēļ tika izstrādāts projekts „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” un iesniegts biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir veikt Īslīces kultūras nama 1.stāva telpu grupu vienkāršoto atjaunošanu, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu  pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu  nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Projektā paredzētās aktivitātes un investīcijas: kāpņu telpas remonts, durvju nomaiņa;

vestibila/ vējtvera pārbūve; jumtiņa virs terases izveide; gaiteņu un kabineta remontdarbi; lielās zāles grīdas atjaunošana un radiatoru koka aizsargrežģu  izgatavošana, nomaiņa; skatuves sienu atjaunošana; tualešu atjaunošana un izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem.

Kopējās projekta izmaksas 69 140,09 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 24 140,09 EUR. Būvdarbi plānoti 2018.gada janvāra un februāra mēnešos.

Otra projekta Ceraukstes Tautas nama fasādes atjaunošana  pakalpojumu nodrošināšanaimērķis ir veikt Ceraukstes Tautas nama fasādes atjaunošanu, lai nodrošinātu Ceraukstes pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras pakalpojumu  pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu  nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Arī šis projekts tika iesniegts biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā un septembrī saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Šajā ēkā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, nekustamā īpašuma speciālista pakalpojumus, ģimenes ārsta pakalpojumus, pieteikt santehniķa pakalpojumus, veikt nekustamā īpašuma nodokļa un komunālos maksājumus, iesniegt dokumentus pašvaldībai vai vērsties pie Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītāja dažādu jautājumu risināšanā. Ēkas pirmajā stāvā tiek nodrošināti bibliotēkas un kultūras pakalpojumi, pieejama aprīkota Tautas nama zāle un skatuve. Tautas namā darbojās 4 amatieru mākslas kolektīvi:  vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnavnieki”, folkloras kopa “Laukam pāri”, Senioru deju kopa “Sendienas” un Bērnu vokālais ansamblis “Sākumiņš”. Biedrība ”Lauku sieviešu  klubs “Mikslis” šeit organizē dažādus pasākumus, nodarbības. Pateicoties biedrībai, kultūras darba uzlabošanai un pilnveidošanai ir īstenoti  vairāki projekti.

Ceraukstes Tautas nams  tika uzbūvēts pirms vairāk kā simts gadiem. Ēkas apsaimniekošana ir apmierinoša, pēdējos gados ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, fasādes krāsošana, daļēja aprīkojuma atjaunošana, logu nomaiņa un kosmētiskais remonts, taču ēkas nesiltināšana var paātrināt norobežojošo konstrukciju bojāšanos, samazināsies ēkas un inženiersistēmu kalpošanas laiks. Ēku ķieģeļu mūris raksturojas ar zemu siltuma pretestību, kā rezultātā aizplūst liels siltumenerģijas daudzums. Īpaši paaugstināta siltumenerģijas plūsma tika konstatēta caur ēkas cokola daļu un ārsienām. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu siltuma pretestību. Ēka ir energoneefektīva, siltumenerģijas patēriņš un izmaksas augstas. Ēkai ir liels siltumenerģijas ietaupījuma potenciāls. Plānoto energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā siltuma enerģijas patēriņa samazinājums sasniegs 68,96%.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu, pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu, veicinātu  nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu  ir nepieciešams veikt administratīvās ēkas cokola atjaunošanu,  pamatu siltināšanu, fasādes atjaunošanu un siltināšanu, lietus ūdens noteku uzstādīšanu, vēja kastes uzstādīšanu, ēkas bēniņu pārseguma siltināšanu, skatuves grīdas daļas pārseguma siltināšanu no pagraba telpas puses un būvdarbu noslēgumā labiekārtošanas darbus.

Kopējās projekta izmaksas 87 280,71 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 42 280,71 EUR.

Minētie būvdarbi tiks veikti 2018.gada pavasara mēnešos.

Jolanta Kalinka,

projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas