Trešdiena, 22. Marts, 2023. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Piešķir naudas balvas par nozīmīgiem sporta rezultātiem


Piešķir naudas balvas par nozīmīgiem sporta rezultātiem2017.12.14 Komentāri (0) Piešķir naudas balvas par nozīmīgiem sporta rezultātiem

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā 13.decembrī deputāti izskatīja vairākus būtiskus lēmumu projektus.

Atbalsta lēmuma projektu par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu

2015.gadā Bauskas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par dalību projektā „Atver sirdi Zemgalē!”  Šī projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta mērķa sasniegšanai izvērtēs personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības. Kā arī:

  •  izstrādās atbalsta plānus,
  •  bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plānus,
  • sniegs sabiedrībā balstītus pakalpojumus  personām ar invaliditāti,
  •  tiks apmācīti speciālisti, kā arī izglītota un informēta sabiedrība.

Paredzēts, ka iesaistītās pašvaldības saņems finansējumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai pašvaldībās.

Projekta īstenošanai pašvaldība plāno iegādāties nekustamo īpašumu un būvēt jaunu moduļu māju.

Saskaņo Vecsaules pamatskolas attīstības plānu

Deputāti saskaņoja pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola” attīstības plānu 2018. – 2020.gadam. Skolas attīstības plānā sniegts izglītības iestādes vispārējs raksturojums, iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenojuma apraksts, kā arī izvirzītas attīstības prioritātes nākamiem gadiem un sniegts budžeta nodrošinājuma izklāsts.

Par Bauskas novada sportistu, treneru un sporta spēļu komandu apbalvošanu

Saskaņā ar kārtību, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru un ievērojot Bauskas novada Sporta lietu sabiedriskās padomes ieteikumu,  deputāti saskaņoja naudas Bauskas novada sportistu sarakstu un piešķiramo naudas balvu apjomu 143 sportistiem par labiem rezultātiem dažāda līmeņa sporta sacensībās. Naudas līdzekļi sportistu kontā tiks ieskaitīti piecu darba dienu laikā pēc pasākuma „Bauskas novada sporta laureāts”, kas plānots 16.decembrī.

Piešķir finansējumu sportistēm  Jolantai Tarvidai un Inesei Tarvidai

Pašvaldībā saņemts Jolantas Tarvidas un Ineses Tarvidas iesniegums,  kurā izteikts lūgums daļējam finansiālam atbalstam dalībai sagatavošanās posmā Pasaules un Eiropas čempionātiem. Iesniegumā norādīts, ka sacensību izmaksas ir 1782,76 euro, t.sk. dalības maksa un transporta izdevumi.

Komitejas sēdē deputāti atbalstīja Bauskas novada sportistes, piešķirot finansējumu Jolantai Tarvidai 554 euro un Inesei Tarvidai 554 euro apmērā. Finansējums tiek piešķirts no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”’ paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Rosina noteikt zemāku telpu un inventāra nomas izcenojumu izglītības iestādēs

Deputāti diskutēja par pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” iesniegumu, kurā lūgts izdarīt grozījumus pašvaldības noteiktajā pakalpojumu cenrādī. Diskusiju rezultātā iesniegums tika atbalstīts konceptuāli un uz Finanšu komiteju tiks sagatavots atbilstošs lēmuma projekts.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas