Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Piešķir līdzfinansējumu Bauskas Svētā gara evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošanai


Piešķir līdzfinansējumu Bauskas Svētā gara evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošanai2018.05.18 Komentāri (0) Piešķir līdzfinansējumu Bauskas Svētā gara evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošanai

 

 

 

Atliek jautājumu par Vides un attīstības komitejas vadītāja ievēlēšanu

Vides un attīstības komitejas 17.maija darba kārtībā tika izskatīts jautājums par komitejas priekšsēdētāja pārvēlēšanu, jo līdzšinējais komitejas vadītājs Arnolds Jātnieks ievēlēts par domes priekšsēdētāju. Diskusiju laikā tika pieteiktas vairākas kandidatūras. Deputāti – Uldis Kolužs, Toms Arturs Plešs un Gatis Skurba. Nevienam no minētajām kandidatūrām balsošanas rezultātā nebija vajadzīgo balsu skaita, lai kļūtu par komitejas vadītāju. Gatis Skurba atradās komandējumā. Deputāti vienojās, ka komitejas vadītājs tiks pārvēlēts nākamajā komitejas sēdē.

Tālākai izskatīšanai virza Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plānu

Bauskas novada pašvaldības teritoriālā mārketinga plāns ir pašvaldības vidējā termiņa plānošanas dokuments 2018. – 2022.gadam. Tā galvenais uzdevums ir palīdzēt sasniegt novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā definētos mērķus, izmantojot mērķtiecīgi virzītu iekšējo un ārējo komunikāciju, izstrādājot komunikācijas vadlīnijas un vienotu vizuālo identitāti, nosakot prioritārās mērķa grupas un galvenos vēstījumus tām. Teritoriālā marketinga plāna virsmērķis - paaugstināt Bauskas novada pašvaldības konkurētspēju precīzi noteiktu mērķauditoriju – iedzīvotāju, uzņēmēju, viesu - piesaistē un lojalitātes nodrošināšanā ar koordinētu iekšējo un ārējo komunikāciju, vienotu vizuālo identitāti un mērķtiecīgām rīcībām.

Atbalsta līdzekļu piešķiršanu projektu īstenošanai

Deputāti virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par kultūras vēstures biedrības „Galms” projektu „Kurzemes un Zemgales hercogienes Annas kostīms kultūras vēstures programmām”,  atbalstot  līdzfinansējumu 1008 eiro apmērā.

Kultūras vēstures biedrība „Galms” sadarbojas ar Bauskas pils muzeju un novada pašvaldību, dodot savu ieguldījumu koncertprogrammu un citu kultūras vēstures izglītojošo pasākumu veidošanā. Kopš biedrības darbības pirmsākumiem ir radīti vairāk kā 10 galminieku vēsturiskie kostīmi. Lai paplašinātu 16.gadsimta Kurzemes un Zemgales hercogistes laika kultūras vēstures iedzīvināšanas iespējas un pieejamību Bauskas novadā, reprezentējot konkrētu vēsturisko periodu Zemgalē.  Projekta ietvaros plānots izgatavot 16.gs. galma sievietes kostīmu, par pamatu atdarināšanai izmantojot Kurzemes un Zemgales hercogienes Annas (1533.-1602.) no Ketleru dzimtas portretu, nodrošinot iespējamo kostīma vēsturisko autentiskumu. Projekta mērķauditorija ir Bauskas novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji, viesi un tūristi Bauskas pilī. Projekta kopējās paredzamās izmaksas 2578 eiro, t.sk. Zemgales NVO projektu programmas finansējums eiro, kultūras vēstures biedrības „Galms” finansējums 70 eiro.

Tika atbalstīta līdzfinansējuma  7106 eiro apmērā  piešķiršana Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei – tai skaitā 3599 eiro  būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai – logu atjaunošanai un 3507 eiro ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošanai.

Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze šogad ir uzsākusi baznīcas dienvidu fasādes restaurācijas projektu „16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana” (Nr.16-06-AL07-A019.2202-000007), ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta realizācijas termiņš ir 2018.gada septembris. Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcas dienvidu fasādes apdares restaurācija, saglabāšana un pieejamība sabiedrībai.  Projekta realizācijas gaitā atklājusies nepieciešamība risināt papildu restaurācijas pasākumus – vēsturisko logu ailu restaurācija, ārējo palodžu rekonstrukcija, logu rāmju restaurācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu projekta kvalitatīvu restaurāciju un ilgtspējību.

Atbilstoši noteikumiem „ Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2018.gadā” 8.3.apakšpunkts pieļauj piešķirt finansējumu atbilstoši līdzfinansējamā projekta nosacījumiem, jeb 10 % no ELFLA projekta attiecināmajām izmaksām, jeb 5000 eiro tika piešķirts Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcas dienvidu fasādes apdares restaurācijai, saglabāšanai  un pieejamības nodrošināšanai  sabiedrībai.

Atvieglos administratīvo procedūru vidi degradējošu būvju apzināšanā

Lai atvieglotu administratīvo slogu dokumentu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā par vidi degradējošām būvēm Bauskas novadā, deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.

Lemj par darba grupas veidošanu

Deputāti komitejas sēdē izskatīja arī deputāta Aleksandra Novicka iesniegto lēmuma projektu par būtisku pārmaiņu veikšanu izglītības, kultūras un sporta jomā, grozot arī Bauskas novada administrācijas nolikumu. Deputāti  nobalsoja pret šo lēmuma projektu, pieņemot lēmumu veidot darba grupu, kurā tiktu izdiskutētas un pamatotas visas minētajā lēmuma projektā iesniegtās idejas, kopīgi nonākot pie racionāla kopsaucēja.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas