Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Piesakies līdzfinansējumam īpašuma konservācijai vai restaurācijai


Piesakies līdzfinansējumam īpašuma konservācijai vai restaurācijai2021.10.28 Komentāri (0) Piesakies līdzfinansējumam īpašuma konservācijai vai restaurācijai

Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts pozitīvs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembrī pastiprinātajiem sasitošajiem noteikumiem Nr. 6 Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai."

Līdz ar šī atzinuma saņemšanu un saistošo noteikumu publicēšanu www.likumi.lv, saistošie noteikumi ir stājušies spēkā un Bauskas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, kuru īpašumā Bauskas novadā ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai ēka Bauskas vecpilsētā, kas celta pirms 1940.gada, pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam minēto īpašumu konservācijas un restaurācijas pasākumiem.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk kā 15 000 EUR piecu gadu periodā. Vienā pieteikumā var iekļaut vairākus darbu veidus.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pielikumā), kurai jāpievieno brīvā formā aprakstīta pieteikto darbu nepieciešamība, darbu apraksts, restaurācijas programma vai būvprojekts (ja tāds nepieciešams un jau ir sagatavots), informācija par izpildītāju un viņa pieredzi, izmaksu tāme, kā arī jebkura cita informācija, ieskaitot attēlus, ko iesniedzējs uzskata par būtisku*.

*Projektēšanas uzsākšanai nepieciešama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegta uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām – iesnieguma forma pieejama šeit: Iesniegumu formas | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv);

*Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegta darbu atļauja – iesnieguma forma pieejama šeit: Iesniegumu formas | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv);

* Būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija jāsaskaņo Bauskas novada Būvvaldē.

 

Līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 15 dienu laikā pēc pašvaldības pozitīva lēmuma pieņemšanas.

Līdzfinansējums tiek pārskaitīts pēc darbu pabeigšanas, pozitīva atzinuma saņemšanas un pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto rēķinu par darbu apmaksu.

Pieteikumu iesniegšana Bauskas novada pašvaldībā var notikt elektroniski (ja pieteikumi ir elektroniski parakstīti), sūtot pieteikumus uz e-pastu dome@bauska.lvvai pa pastu Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai personīgi iesniedzot pieteikumus Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Uzvaras ielā 1, Bauskā (ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos nosacījumus).

Vēlamais iesniegšanas termiņš - līdz 2021.gada 1.decembrim.

Konsultācijas:

Par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu – Bauskas novada kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija:  e-pasts Bauskaskomisija@gmail.com, t. 29481801

Par dokumentācijas iesniegšanu un saskaņošanu Bauskas novada Būvvaldē – e-pasts dace.putna@bauska.lv , t. 29417140

Par dokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē – e-pasts pasts@mantojums.lv ; zemgale@mantojums.lv; marite.putnina@mantojums.lv , t. 28908600, 26638974


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas