Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pieņem lēmumu par atbalstu ārkārtējā situācijā


Pieņem lēmumu par atbalstu ārkārtējā situācijā2020.04.11 Komentāri (1) Pieņem lēmumu par atbalstu ārkārtējā situācijā

Šodien, 2020.gada 11.aprīlī ārkārtas domes sēdē Bauskas novada dome pieņēma saistošos noteikumus „Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu. Saistošie noteikumi regulē divus atbalsta veidus: pabalsts krīzes situācijā; ēdināšanas atbalsts bērniem.

Pabalsts krīzes situācijā

Lai atbalstītu personas/ģimenes, kas uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku ir deklarētas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ Covid 19 ietekmē palikušas bez iztikas līdzekļiem un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, saistošie noteikumi apstiprina  krīzes pabalstu 80 eiro vienai personai mēnesī trīs mēnešus pēc kārtas, ja tā atbilst Labklājības ministrijas izvirzītajiem kritērijiem:

 1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
 2. personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
 3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Ēdināšanas atbalsts bērniem

Pabalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, saņem šādi: par katru pirmsskolas vecuma bērnu un par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.-12. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas karte 20 eiro apmērā par 2020. gada aprīli un 20 eiro apmērā par maiju - pārtikas preču iegādei. Pārtikas kartes varēs izmantot mazumtirdzniecības veikalos, kuri būs gatavi iesaistīties un noslēgs līgumu ar pašvaldību par pārtikas karšu atprečošanu. Tāpat uz kartes būs norādīts, kāda veida pārtikas produktu grupas ar pārtikas karti varēs iegādāties.   

Atbalstu bērnu ēdināšanai, kuri nāk no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, saņem par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.-9. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), tiek piešķirts atbalsts pārtikas pakas veidā 28 eiro apmērā par 2020. gada aprīli un 28 eiro par maiju.

Bērniem, kas ārkārtējās situācijas laikā apmeklē Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupu, pabalstu bērnu ēdināšanai vai atbalsts pārtikas pakas veidā nepienākas. Šajā grupā ietilpst arī Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņi, kuri jau ir saņēmuši pārtikas pakas no izglītības iestādes.

Lai pieteiktos pašvaldības pārtikas kartes vai pārtikas pakas saņemšanai bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) no 2020.gada 15.aprīļa un ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.maijam iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai.

Iesnieguma veidlapa  (PDF) (Word)

Elektroniski aizpildītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: edinasana@bauska.lv

Elektroniski aizpildīt un iesniegt iespējams arī portālā 
www.latvija.lv, nosūtot iesniegumu Bauskas novada Sociālajam dienestam ar e-pakalpojuma palīdzību "Elektronisks iesniegums iestādei".

 

Izdrukātu un aizpildītu iesniegumu var iesniegt:

 • Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7 - pasta kastītē;
 • Bauskas novada pagastu pārvaldēs;
 • Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 1.stāva foajē- pasta kastītē.

Aizpildīt un iesniegt iesniegumu var:

 • Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7;
 • Bauskas novada pagastu pārvaldēs;
 • Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 1.stāva foajē.

!!! Aicinām vecākus sekot līdzi aktuālajai informācijai par iesnieguma saturu un iesnieguma iesniegšanas kārtību pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos.

Paralēli iesniegumu pieņemšanai, pašvaldība aicinās vietējos tirgotājus, kuri gatavi iesaistīties pārtikas karšu atprečošanā, noslēgt līgumu ar pašvaldību. Arī tirgotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri

 • 2020-04-11 20:32 Gints Reinieks Atbildēt
  Labvakar,īsti nav skaidrs.Mūsu ģimenē ir trīs bērni,viens bērnudārznieks,viens pirmskolas,un viens skolnieks visi dzīvo mājā,saprotu ka paka pienākas skolniekam.A kas pārējiem abiem bērniem.???

Citas ziņas