Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pēdējā janvāra nedēļā deputāti strādājuši divās domes sēdēs


Pēdējā janvāra nedēļā deputāti strādājuši divās domes sēdēs2020.01.31 Komentāri (0) Pēdējā janvāra nedēļā deputāti strādājuši divās domes sēdēs

Janvāra pēdējā nedēļa Bauskas novada domes deputātiem bija saspringta. Pirmdien, 27.janvārī, domes deputāti pulcējās uz Bauskas novada domes ārkārtas sēdi, kurā tika skatīts Bauskas novada pašvaldības budžets 2020.gadam, savukārt, 30.janvārī deputāti tikās kārtējā domes sēdē.

Uz sēdi, kurā tika lemts par svarīgāko pašvaldības finanšu dokumentu kārtējam gadam, neieradās deputāti A. Kursīte, A. Novickis, J. Landorfs un A. Mustermani. No 13 domes deputātiem, kas bija ieradušies uz ārkārtas domes sēdi, 10 deputātiem balsojot „par”, budžets tika pieņemts. Lai nonāktu līdz budžeta pieņemšanai, deputāti strādāja darba grupās, kurās detalizēti izskatīja visas sagatavotās tāmes, kā arī diskutēja par šo jautājumu Apvienotajā komiteju sēdē 23.janvārī.

Kārtējā domes sēdē 30.janvārī tika skatīti 36 jautājumi.

Atbalsta festivālu organizēšanu

Līdzīgi kā komiteju sēdēs, deputātiem bija jautājumi saistībā ar finansējuma piešķiršanu festivāliem „Zobens un lemess”, „Country Bauska 2020” un „Vivat Curlandia!”. Vairāki deputāti izteica neapmierinātību ar veidu, kā tiek izvēlēta summa, kas tiek piešķirta katram no festivāliem. Deputāti A. Novicki, A.Kursīte, G. Skurba norādīja, ka būtu jābūt kritērijiem, kas ļautu skaidri izvērtēt, cik pašvaldības budžeta līdzekļu festivālam piešķirt. Kā vienu no iespējamajiem kritērijiem deputāts G. Skurba minēja apmeklētāju skaitu. Juridiskās nodaļas vadītāja E.Upīte gan norādīja, ka šāds kritērijs ierobežotu jaunu festivālu ienākšanu Bauskā un, iepazīstoties ar vispārējo praksi citās pašvaldībās, tad arī tur tiek īstenota līdzīga kārtība kā Bauskā – pasākuma organizētāji pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda konkrētu naudas summu, kādu vēlētos saņemt atbalstā, un deputāti diskusijā vienojas par finanšu līdzekļu piešķiršanu tādā vai citā apjomā. Arī U.Kolužs norādīja, ka katrs no šiem trim festivāliem ir unikāls, domāts konkrētam apmeklētāju lokam un ar ļoti dažādu apmeklētāju skaitu, tādēļ piemērot vienu kritēriju visiem festivāliem nebūtu korekti. Neskatoties uz plašo diskusiju, deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu visiem trīs pasākumiem: starptautiskajam mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivālam „Zobens un lemess”, kas notiks no 5.-7.jūnijam - 10 000 eiro, mūzikas un mākslas festivāla „Vivat Curlandia” organizēšanai no 18.-20. jūlijam - 12 000 eiro un starptautiskā kantrimūzikas festivāla „Country Bauska 2020” organizēšanai 3. un 4.jūlijā  - 15 000 eiro.

Apstiprina izglītības iestāžu attīstības plānus

Domes sēdē deputāti apstiprināja divu izglītības iestāžu attīstības plānus - Mežotnes sākumskolas attīstības plānu 2020.-2022.gadam un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plānu turpmākajiem 4 gadiem. Attīstības plānā noteikti izglītības iestādes attīstības un darbības pamatmērķi, kā arī prioritātes visās attīstības jomās.

Mežotnes sākumskola pakāpeniski, ik gadu pilnveidojot izglītības kvalitāti un vidi, plāno palielināt izglītojamo skaitu skolā un pirmsskolā. 2019./2020.mācību gadā mācās 36 skolas izglītojamie un pirmsskolas izglītības grupas apmeklē 37 izglītojamie.

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu skaits palielinās līdz ar jauna interešu izglītības virziena izveidi – tās ir peldēšanas nodarbības. Šogad visas izglītības programmas tiks no jauna akreditētas. Mācību iestādes direktore B.Grantiņa atklāja, ka skola šogad lūgs iestādi uzņemt Latvijas Peldēšanas federācijā, kas nepieciešams līdz ar mācību programmas akreditāciju.

Vaicās iedzīvotāju viedokli divu plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmēs

Deputāti atbalstīja Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir radīt plānošanas dokumentu Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo īpašību) attīstībai, dabas vērtību un kultūrvides saglabāšanai un vides pieejamības nodrošināšanai, ilustrējot skaidru vīziju upju resursa potenciāla attīstībai. Galvenais uzdevums ir sagatavot efektīvu plānošanas dokumentu Bauskas pilsētas pašvaldībai, kurš paredz mērķtiecīgi, strukturēti, secīgi un pēctecīgi attīstīt Mūsas, Mēmeles, Lielupes upes un piekrastes teritorijas par ilgtspējīgu publisko ārtelpu.

Apspriešanai tika nodota arī Bauskas novada teritorijas plānojuma 2.redakcija un Vides pārskata projekts. Teritorijas plānojuma otrā redakcija joprojām ietver priekšlikumu palielināt Bauskas pilsētas teritoriju, iekļaujot Bauskā arī tuvējos ciemus – Elektriķu ciemu, Jauncodes ciemu, daļu Mūsas ciema, Bērzkalnu ciemu un Janeiku ciemu, kas jau telpiski ir gandrīz saplūduši ar pilsētas teritoriju, tiem ir izveidojusies vai veidojas vienota tehniskā infrastruktūra (ielu un ceļu tīkls, inženiertehniskā apgāde - pieslēgumi pie pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem). Tas bija galvenais un faktiski arī vienīgais diskusiju objekts saistībā ar apjomīgā dokumenta izstrādi. Deputāti rosināja vēlreiz organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi. Šoreiz gan šī sanāksme tiks organizēta vienu reizi  - Bauskas pilsētā un notiks februāra mēnesī. Uz viedokļu apmaiņu pašvaldība iedzīvotājus aicinās izmantojot pieejamos publiskos kanālus – mājas lapu, sociālos tīklus, paziņojumu publiskās vietās. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi pieejamajai informācijai, piedalīties sanāksmē un izteikt savu viedokli. 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas