Pirmdiena, 27. Jūnijs, 2022. Malvis, Malvīne

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai2021.11.25 Komentāri (0) Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 0120 009 un 4064 012 0010) Bauskas novada, Iecavas pagastā.

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija SIA (Reģ. Nr 40003386821, adrese: Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046).

Informācija par IVN procedūru:
Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/4 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam Nr.5-03/10 Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza 2020. gada 3. augustā.
Ziņojums „Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā” sagatavots 2021. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada novembrī. Aktualizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 10.novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas