Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai


Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas  sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai2017.09.13 Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētā darbība ir esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi”, Iecavas novadā un Bauskas novada Codes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs:  SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. 43603000807), adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63960613

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.237 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi” pieņemts 2016. gada 26. augustā, IVN programma izsniegta 2016.gada 25. oktobrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2016.gada 7. septembra līdz 2016.gada 7. oktobrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017. gada 3. marta līdz 2017. gada 3. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas 2017. gada 15. martā plkst. 17:00 SIA "Vides serviss" telpās, Bauskā un tajā pašā dienā plkst. 19:00 Iecavā, Iecavas mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē. Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā pēc sabiedriskās apspriešanas tika iesniegts 2017. gada 7. jūnijā.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2017. gada 13. septembrī.

Ziņojuma nosaukums: “Esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā”. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv (Pašvaldība/Publiskie dokumenti/Nozaru-dokumenti-un-pētījumi)

Ziņojums un pielikumi atrodami šeit:


Citas ziņas