Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Paziņojums par Energopārvaldības sistēmas ieviešanu Bauskas novada pašvaldībā


2018.11.20 Komentāri (0) Paziņojums par Energopārvaldības sistēmas ieviešanu Bauskas novada pašvaldībā

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbību/procesu efektivitāti un ietaupīt resursus, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos. Energopārvaldības sistēmas izveide ir saistīta ar Bauskas novada Enerģētikas rīcības plānā 2018.- 2025.gadam noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

 

Saskaņā ar 2017.gada 30.novembra Bauskas novada domes lēmumu (prot.Nr.10, 14.p.), pašvaldība piedalās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis 2020” projektā „COMPETE4SECAP” – Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešana”, granta līgums Nr.754162. Energopārvaldības sistēma tika ieviesta projekta ietvaros.

 

Ar Bauskas novada domes 2018.gada 15.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.19, 1.p.) ir apstiprināta Bauskas novada pašvaldības Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata, atbilstoši standarta LV EN ISO 50001:2017 prasībām.

 

Skaidrojums:

Energopārvaldības sistēmas ietvaroas pašvaldība veic enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi, nosaka energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos, izstrādā energoefektivitātes rādītāju uzraudzības plānu, ievieš jaunus pasākumus un novērtē realizēto energoefektivitātes pasākumus, kas iekļauti energopārvaldības sistēmā. Racionāli apsaimniekojot pašvaldības īpašumus, tiks samazinātas izmaksas, uzlabota konkurētspēja,  kas ļaus novirzīt ietaupītos līdzekļus attīstībai,  un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas