Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldības līdzfinansējumu turpmāk varēs saņemt arī sķūnīšu sakārtošanai vecpilsētā


Pašvaldības līdzfinansējumu turpmāk varēs saņemt arī sķūnīšu sakārtošanai vecpilsētā2019.04.26 Komentāri (0) Pašvaldības līdzfinansējumu turpmāk varēs saņemt arī sķūnīšu sakārtošanai vecpilsētā

2019.gada 25.aprīlī, starp aizvadītiem Lieldienu svētkiem un priekšā esošajiem maija svinīgajiem notikumiem, aizvadīta kārtējā domes sēde. Šajā mēnesī domes sēdes darba kārtībā bija 42 jautājumi.

Kā pirmo sēdes jautājumu domes deputāti skatīja jautājumu par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma Goda raksts piešķiršanu. Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu un pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” par ieguldījumu tautas dejas tradīciju kopšanā, labiem rezultātiem skatēs, Bauskas novada vārda popularizēšanu un sakarā ar 45 darba gadu jubileju tika piešķirts Īslīces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Līdums”. Par ilggadēju personīgu ieguldījumu profesionāla sociālā darba attīstībā Bauskas novadā pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” piešķirts arī Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” sociālajai darbiniecei Baibai Dēliņai

Deputāti atbalstīja lēmumprojektu par aizņēmumu projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai. Projektā kopā darbojas 3 Zemgales pašvaldības – Bauska, Dobele un Jelgava – kuru teritorijās ar projektā gūto atbalstu tiek veiktas aktivitātes kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai. Bauskas novada pašvaldība projektā plāno divas aktivitātes:
1) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas);
2) Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide.

Ja darbi pirmajā aktivitātē jau rit pilnā sparā, tad līgums ar būvuzņēmēju SIA „Vidzemes būvnieks” par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanu un rehabilitāciju tika parakstīts 2019.gada 16.aprīlī. Būvuzņēmēja pārstāvis norādīja, ka līdz 20.jūnijam aizliegta saimnieciskā darbība ūdenstilpnēs. Nopietnus projekta izpildes darbus varēs uzsākt jūlijā un augustā, bet jau maijā plānoti dažādi sagatavošanās darbus.

Pēc ilgām diskusijām, deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par projektu konkursā „Mēs savam novadam 2019” iesniegto projektu apstiprināšanu. Šogad konkursā vērtēšanai tika iesniegtas kopumā 17 projektu idejas, no kurām 12 ieceres tiks īstenotas ar pašvaldības finansiālu atbalstu.

Bauskas pilsētas vēsturiskā centra iedzīvotājiem un namīpašniekiem saistošas izmaiņas veiktas Bauskas novada pašvaldības 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”. Lai uzlabotu vecpilsētas pilsētvidi ir paplašināti atbalstāmie pasākumi, kuru īstenošanai iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Saistošo noteikumu grozījumi paredz turpmāk piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu arī daudzdzīvokļu māju funkcionāli saistīto šķūņu (vieglas konstrukcijas palīgēka malkas uzglabāšanai) atjaunošanai vai pārbūvei.

Arī šajā, 2019.gadā, intensīvi turpinās darbi grants ceļu atbalsta programmā. Lai turpinātu grants ceļu sakārtošanu, domes sēdē tika pieņemti lēmumi par aizņēmumu valsts kasē divu grants ceļu posmu sakārtošanai Vecsaules pagastā un Ceraukstes pagastā. Lēmums pieņemts arī par aizņēmumu Pilskalna ielas 1.kārtas būvniecībai, aizņēmumu investīciju projekta “Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūve” pabeigšanai un aizņēmumu projekta ”Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana” īstenošanai.

Pēc ilgām diskusijām un iesaistīto personu uzklausīšanas, domes deputāti ar izmaiņām atbalstīja lēmumprojektu par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā. Deputāti atbalstīja ieceri izveidot štata vietu “bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks”, kā arī algas palielinājumu bāriņtiesas locekļiem no 1012 eiro uz 1117 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču noraidīja ieceri par vēl viena bāriņtiesas locekļa štata vietas izveidi.

Lai Bauskas novada mazos skolēnus iepazīstinātu ar mācību iestādi, kurā viņi izvēlējušies sākt savas skolas gaitas, tiks organizētas divas nometnes – jūnijā nometne “Taurenītis” Bauskas sākumskolā, paredzot vecāku līdzfinansējumu 30 eiro, un augustā nometne “Čaklās bitītes” Bauskas 2.vidusskolā, paredzot vecāku līdzfinansējumu 3 eiro.

Nometni vasaras sākumā organizēs arī Bauskas novada Bērnu un jauniešu centrs. Trīsdesmit  7 līdz 12 gadus veci bērni 4 dienas pavadīs nometnē  “Raibā mājdzīvnieku nedēļa”, kas jūnijā norisināsies divas reizes. Vecāku līdzfinansējums nometnē noteikts 50 eiro.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas