Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021. Hermanis, Vilmārs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldības darbs stingrās epidemioloģiskās drošības pasākumu laikā


Pašvaldības darbs stingrās epidemioloģiskās drošības pasākumu laikā2020.11.10 Komentāri (0) Pašvaldības darbs stingrās epidemioloģiskās drošības pasākumu laikā

Ministru kabinets ceturtdien, 1. aprīlī, precizēja Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kādi būs spēkā no 7. aprīļa pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ņemot vērā, ka pēdējās nedēļās vairs nav vērojams saslimstības kritums, valdība nostiprināja stingrus drošības pasākumus, kurus kopīgi ievērojot ir iespējams piesardzīgi paplašināt izglītības procesu un mazumtirdzniecību klātienē, kā arī privātu pulcēšanos. Ja saslimstība strauji pieaugs, Ministru kabinets var pastiprināt drošības pasākumus un ieviest jaunus ierobežojumus.

Vairāk informācijas: ŠEIT.


Ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem.


Bauskas novada administrācija no 2020.gada 21. decembra darbu turpinās attālināti.


Kase ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājus klātienē pieņems:

Pirmdienās, Otrdienās un Trešdienās 8.00 - 17.00

Saziņai ar pašvaldību aicinām izmantot kontakttālruni 63922238, vai e-pastu: dome@bauska.lv


Pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt jebkuras publiskas iestādes apmeklējuma nepieciešamību un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas!
Portālā www.latvija.lv ir pieejami vairāk kā 700 e-pakalpojumi.
Populārākie  e-pakalpojumi:
Elektronisks iesniegums iestādei
Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē
E - iesniegums VSAA pakalpojumiem
E- iesniegums B slimības lapas iesniegšanai
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēma
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Bauskas VPVKAC +371 66954885 
vai rakstīt e-pastā: bauska@pakalpojumucentri.lv

Sturktūrvienība  Iestāde  Kapitālsabiedrība

Darbs ārkārtējās situācijas laikā līdz 6.aprīlim vai - pagarinājuma gadījumā - līdz valdības lēmumam

*Informācija tabulā tiek aktuālizēta un papildināta

Bauskas novada Būvvalde Attālināti. 
Būvvaldes jautājumos zvanīt 63923304, e-pasts: buvvalde@bauska.lv
Nekustamo īpašumu nodaļa

Attālināti. Klientus nepieņem. 

Kontaktinformācija:

Nodokļu inspektori 63921946 vai 65795206

Nekustamā īpašuma speciālisti:

Māris Šarķis, Dace Stubure  - 63963970

Aija Fridrihsone - 20234177

Iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste - 25726605

Lai veiktu maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomu lūdzam maksāt interneta bankā uz šādiem bankas kontiem:
NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 

LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele banka, PARXLV22

Maksājumus ir iespējams veikt arī www.latvija.lv, kā arī veikala Maxima kasēs.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: Kase – 63963974
Bauskas novada izglītības iestādes

Darbu turpina pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas.

Skolēnu ziemas brīvdienas 1. - 6.klasei pagarinātas līdz 2021.gada 8.janvārim.

1. - 12. klases mācās attālināti. 

Izglītības nodaļa

Attālināti.

Kontakttālrunis: 26528079; 63924389

Dzimtsarakstu nodaļa
 • Pēc iepriekšēja pieraksta,  klātienē veic dzimšanas un miršanas reģistrāciju, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības,
 • Notiek  laulību ceremonijas (klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem),
 • Par citiem  pakalpojumiem (izziņu saņemšana, laulību iesniegumi),  lūgums sazināties  telefoniski vai e-pastā.

Uzziņām:  Tālr.: 27808544 vai  63924589  vai e-pasts: dzimtsaraksti@bauska.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

P. 09.00-12.00 un 13.00-17.00
O. 09.00-12.00  un 13.00-17.00
T. 09.00-12.00 un 13.00-17.00
C. 09.00-12.00 un 13.00-17.00
P.  09.00-12.00
Bauskas novada pagastu pārvaldes

Brunavas pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63946158, 29581606


Ceraukstes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63900813, 28624565


Codes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63925402, 27234030

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienas-Otrdienas: 08.00-12.00 lietvedības pakalpojumi
Trešdienas-Ceturtdienas: 08.00-12.00 kase (kontakttālrunis:26403795)


Dāviņu pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63946819, 26434092


Gailīšu pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63921948 (kase), 25422393(pārvaldes vadītājs)


Īslīces pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63923562, 29359677 


Mežotnes pagasta pārvalde, kontakttālrunis: 63928967,mob. 29390674, mob.27802519 (pārvaldes vadītājs)


Vecsaules pagasta pārvalde
Kases darba laiks P.-C. 8:00-12.00
Kontakttālrunis: 63945347
Bauskas novada Sociālais dienests

Bauskas novada Sociālais dienests  nodrošina pamatpakalpojumu sniegšanu klātienē, bet iedzīvotāji ir aicinātie maksimāli izmantot attālināto pakalpojumu iespējas telefoniski un elektroniski.

Aicinām sabiedrību, radiniekus un kaimiņus parūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Par tiem, kuriem nav neviena cita, lūdzam informēt Sociālo dienestu.

Bauskas novada Sociālais dienests nodrošina atbalstu krīzes situācijā nonākušiem Bauskas novada iedzīvotājiem.

Kontakttālruņu saraksts: ŠEIT

Bauskas novada Bāriņtiesa

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Bauskas novada bāriņtiesa no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti, t.i., elektroniskā saziņā un pa tālruni. Bāriņtiesas locekļi pagastu teritorijās apmeklētājus līdz 2021.gada 11.janvārim klātienē nepieņems.

Kontakttālruņu saraksts: ŠEIT
SAC „Derpele" Noteikts aizliegums klientu apmeklējumiem. Par tuvinieku veselības stāvokli interesēties darba dienās 22451969, 63922223, sac.derpele@redcross.lv
Bauskas Tūrisma informācijas centrs

No 2020. gada 21.decembra Tūrisma informācijas centrs apmeklētājiem slēgts.

Kontakttālrunis +371639 23797, +371 27746484 (LMT); 
e-pasts:  tic@bauska.lv

Bauskas Centrālā bibliotēka

No 2021.gada 12. janvāra Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas Bērnu bibliotēka, kā arī visas Bauskas novada pagastu bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu.

Bibliotēku apmeklētāji tiks apkalpoti, ievērojot noteiktos drošības pasākumus – izvietotas aizsargbarjeras, ievērota divu metru distance, veikta roku un virsmu dezinfekcija, lietotas sejas maskas, ierobežota pakalpojumu sniegšana, nodrošināta tikai grāmatu izsniegšana un saņemšana.

Vairāk informācijas - www.bauskasbiblioteka.lv

Kontakttālrunis: 63960580, epasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv
Bauskas pils muzejs

No 2020. gada 21.decembra muzejs apmeklētājiem slēgts.

​Kontakttālrunis: 63923793, kase: 63922280, epasts: bauskaspils@bauska.lv
Bauskas muzejs

No 2020. gada 21.decembra muzejs apmeklētājiem slēgts.

Kontakttālrunis: 63960511, 63960508; 63960506, epasts: bauskasmuzejs@bauska.lv
Bauskas Kultūras centrs

NO 2020.gada 21. decembra Bauskas Kultūras centrs apmeklētājiem slēgts.

Tālrunis uzziņām: 63923291.
kultura@bauska.lv

Sporta centrs „Mēmele”

Kontakttālrunis: 27731960; epasts: sports.memele@bauska.lv

Stadions atvērts apmeklētājiem:
Darba dienās un brīvdienās no plkst. 6:00 - 22:00.

Nosacījumi sporta treniņu norisei:

Zīmējumā attēloti trīs cilvēki- nūjotāji, egles. Informācija par sportošanas ierobežojumiem.

SIA „Vides serviss"

Pēc iepriekšēja pieraksta,ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, klātienē veic apbedīšanas reģistrāciju.

Kontakttālrunis: 63960613.

Diennakts tālrunis: 63922713.

e-pasts :pasts@videsserviss.lv

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju SIA „VIDES SERVISS” klientus klātienē neapkalpo. 

Maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību, maksājumus par namu pārvaldīšanu var veikt arī Maximas veikalos.

Kase tiks atvērta 12.02.2020. no plkst. 8.00 - 16.00. 

SIA „Bauskas ūdens"

Tālrunis uzziņām: 63960565, e-pasts: info@bauskasudens.lv

Klientu apkalpošanas daļa: tālr. 63960563.

e-pasts: skaititaji@bauskasudens.lv; norekini@bauskasudens.lv 
Skaitītāju rādījumu ziņošana, jautājumi par rēķiniem, pieteikumi skaitītāju verifikācijai u.tml.

KASE tiek slēgta līdz 6.aprīlim un klientu apkalpošana klātienē netiek veikta.

Rēķina apmaksas veidi :

1. Internetbanka.
2. Veikalos MAXIMA pie kases, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu – komisijas maksa 0.50 EUR.

Kase tiks atvērta:
23.02.2021. no plkst. 9.00 – 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 – 13.00)
23.03.2021. no plkst. 9.00 – 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 – 13.00)

Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:
Darba laikā: tālr. 63960563; 63960565; 29458425.
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015.

Mājaslapa: www.bauskasudens.lv

SIA „Bauskas siltums"

No 2020.gada 21.decembra klietus nepieņem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties telefoniski: 63960586 vai 29441316.

Siltumtrašu bojājumu pieteikšana pa tālr. 63924463.

SIA „Īslīces ūdens"

Atvērta kase.

Darba laiks
P.,O.,T. no plkst. 8.00 - 16.00;
Piektdien no plkst. 08.00 - 15.30;
Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00

Tālrunis uzziņām, kase – 63925065

Bojājumu pieteikšana darba laikā: tel.nr.36925077
SIA „Bauskas slimnīca"

Bauskas poliklīnikas darba organizācija:

 • Atvērta no 7:45-16:00
 • Jāizmanto sejas aizsargmaskas
 • Jādezinficē rokas (pie ieejas novietot dezinfekcijas aparāts)
 • Jāievēro 2 m distance
 • Atgādinājums – ja ir pieraksts pie ārsta vai uz izmeklējumu, lūdzu informēt telefoniski, ja nevariet ierasties, lai dotu iespēju citiem pacientiem, kuri gaida rindā!

Bauskas slimnīcas darba organizācija:

 • Noteikta karantīna un stigri ierobežota apmeklētāju plūsma
 • Apmeklētāji var apmeklēt termināli smagus/ paliatīvus pacientus (pa  vienam apmeklētājam reizē)
 • Apmeklētājiem jāaizpilda aplieicnājuma veidlapa par COVID (izvietots pie nodaļas durvīm uz galdiņa)
 • Jāizmanto sejas aizsargmaskas un bahilas
 • Jāievēro 2 m distance
 • Ja nepieciešams nogādāt “paciņu” pacientam, to var izdarīt – izmanto zvana pogu pie nodaļas durvīm

Uzņemšanas nodaļa turpina 24/7 darba režīmu. Vēlams ierasties ar savu sejas aizsargmasku (nepieciešamības gadījumā Uzņemšanas nodaļā tiks izsniegta vienreizējā sejas aizsargmaska).

Slimnīcas teritorijā izvietots mobilais COVID-19 analīžu pieņemšanas punkts. Pieteikties var zvanot 8330.

Aicinām iedzīvotājus izturēties ar izpratni un rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus.

SIA „Zemgales mutes veselības centrs"

Kontakttālrunis reģistratūrā:639 21356; mob.27835485

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas