Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldībā plāno arī nākamā gadā atbalstīt NVO iniciatīvas


Pašvaldībā plāno arī nākamā gadā atbalstīt NVO iniciatīvas2015.12.11 Komentāri (0) Pašvaldībā plāno arī nākamā gadā atbalstīt NVO iniciatīvas

Vides un attīstības komitejas sēdē 10.decembrī deputāti skatīja daudzus būtiskus jautājumus. Komitejas sākumā tās priekšsēdētājs Mārtiņš Ruža aicināja deputātus iekļaut darba kārtībā jautājumu par lēmuma par Īslīces vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu pārskatīšanu. Deputāti diskusijās nolēma šo jautājumu dienas kārtībā neiekļaut. Tas netika skatīts.

Komiteja atbalstīja un virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projektu par pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līgumā ar SIA „Vides serviss” pagarināšanu uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim. Salīdzinājumā ar iepriekš noslēgto līgumu, jaunajā līgumā vairs nav iekļauti teritorijas kopšanas darbi pagastu teritorijās.

Deputāti atbalstīja un ar precizējumiem virzīja tālāk izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrību pārvaldību.

Saistībā ar grozījumiem  pašvaldības uzdevumu deleģējuma līguma SIA „Vides serviss”, kurā pagasta teritorijas darbi tiek nodoti pagastu pārziņā, tika veikti grozījumi pagastu pārvalžu nolikumos. Deputāti izskatīja šos lēmuma projektus un virzīja tālākai lemšanai Finanšu komitejas sēdē.

Tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē tika virzīts lēmuma projekts par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas pārraudzības pārskatu. Pārskata izveidei tika veikta novada iedzīvotāju anketēšana un pētījums, kurā varēja paust savu vērtējumu par pašvaldībā notiekošajiem procesiem.

Šajā sēdē deputāti uzklausīja Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Egijas Stapkēvičas ziņojumu par sporta un kultūras attīstības stratēģijas 2016. – 2022.gadam izstrādi – par paveikto, par izvirzītajiem tuvākiem un tālākiem mērķiem un par rīcības plānu. Sagatavotos lēmuma projektus par abām attīstības stratēģijām deputāti virzīja tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Komiteja atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projektu par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Nevalstiskā organizācija varēs saņemt līdzfinansējumu mobilitātes iniciatīvām līdz 1000 eiro gadā un citu attiecināmo pasākumu īstenošanai līdz 2500 eiro gadā.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam”. Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu Bauskas novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā. Pieteikumus projektu īstenošanai varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē un darbojas Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam, kas paredzēts pašvaldību nozaru speciālistu darba grupu, zinātnisko konferenču, pasākumu pašvaldību vadītājiem organizēšanai un darbinieku kapacitātes stiprināšanai, kā arī kopīgo projektu iniciēšanai, reģiona interešu pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. programmēšanas un uzraudzības procesā. Lai veicinātu Zemgales Plānošanas reģiona teritorijas līdzsvarotu attīstību, ZPR organizē un ievieš dažādas aktivitātes un pasākumus, kas skar reģiona visu pašvaldību kopējās intereses. ZPR jau vairākkārt ar pašvaldību atbalstu ir veiksmīgi organizējis reģiona pārstāvniecību starptautiskajās izstādēs (Balttour, Riga Food). Tā kā valsts budžetā 2016.gadam šādiem pasākumiem plānošanas reģioniem netiek plānots finansējums tiek lūgts ieplānot 2016.gadā Bauskas novada pašvaldības budžetā dotāciju ZPR 2110 EUR apmērā.

Tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē deputāti virzīja lēmuma projektu par Ētikas kodeksa apstiprināšanu un Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Tika izskatīts deputātu Aleksandra Novicka un Aivijas Kursītes iesniegums par pašvaldības atbalstu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus par to, ka pašlaik izstrādes stadijā ir saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai, kur tiks iekļauti arī iesniegumā minētie priekšlikumi.

Komitejā tika izskatīti arī citi jautājumi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas