Trešdiena, 08. Februāris, 2023. Aldona, Česlavs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība izstrādā noteikumus kultūras un sporta jomas organizēto pasākumu pilnveidošanai


Pašvaldība izstrādā noteikumus kultūras un sporta jomas organizēto pasākumu pilnveidošanai 2016.01.22 Komentāri (0) Pašvaldība izstrādā noteikumus kultūras un sporta jomas organizēto pasākumu pilnveidošanai

Bauskas novada pašvaldība izstrādā noteikumus par kārtību, kādā tiek plānoti sporta un kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam gadam. 

Vieni noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada kultūras nami un centri, tautas nami un saieta nami, Bauskas novada pagastu pārvalžu kultūras darbinieki, bibliotēkas un muzeji plāno savu darbību un veido pieprasījumus pašvaldības budžetam, otri – sporta centra “Mēmele” darbību, kam jābūt saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un Bauskas novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.

Kultūras iestādēm katru gadu līdz kārtējā gada 15.novembrim būs jāsagatavo gada pasākumu plāns nākamajam gadam. Paredzēts, ka to izstrādā atbilstoši Bauskas novada attīstības plānošanas dokumentos, valsts līmeņa nozares plānošanas dokumentos, kā arī kultūras iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcībām.

Gada pasākumu plānā iekļautos pasākumus izvērtēs katras iestādes vadītājs. Atbilstoši izvērtējumam tiks sagatavota gada pasākumu izdevumu tāme, kuru vajadzēs iesniegt Bauskas novada domē pašvaldības izpilddirektoram.

Pēc kultūras pasākuma norises viena kalendārā mēneša laikā kultūras iestāžu vadītājiem būs jānodrošina pasākuma tāmes, atskaites un norēķinu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana centralizētajā grāmatvedībā. Katra gada janvārī kultūras iestādēm būs jāsagatavo un jāiesniedz Bauskas novada domē pasākumu plāna apkopojums par iepriekšējo gadu. 

Tāpat sporta darba organizatori katru gadu līdz kārtējā gada 15.novembrim sagatavos gada pasākumu plānu, kuru iesniegs sporta iestādes vadītājam. Gada pasākumu plānā iekļautos pasākumus izvērtēs iestādes vadītājs. Sporta lietu sabiedriskā padome izskatīs gada darba plānu, sagatavos un iesniegs priekšlikumus pasākumu organizēšanai. Sporta pasākumu un sacensību tāmi apstiprinās iestādes vadītājs un iesniegs to apstiprināšanai Bauskas novada domē.

Noteikumi izstrādāti, lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības darbību sporta un kultūras jomā, pilnveidotu pašvaldības institūciju organizēto pasākumu plānošanu un finansējuma noteikšanu, izstrādātu kārtību, kā tiek noteikti no pašvaldības budžeta finansējamie pasākumi, vienlaikus norādot sasaisti ar pašvaldības definētajiem attīstības mērķiem, kā arī lai pilnveidotu sporta un kultūras pasākumus.

Ja noteikumus apstiprinās 28.janvāra novada domes sēdē, tie stāsies spēkā šī gada 1.februārī. 

Zane Gorškova
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas