Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība godina skolotājus


Pašvaldība godina skolotājus - seniorus2014.10.10 Komentāri (0) Pašvaldība godina skolotājus - seniorus

 

„Laiks  sudrabo  mūs,
Bet  nekas nemainās. 
Vien  dzīves  izjūta   biezē 
Kā  vasaras  medus  ziemā.”

A.Līce

9.oktobrī Bauskas novada pašvaldība Bauskas Mākslas skolas svinību zālē bija pulcinājusi novada pedagogus – seniorus, lai vienkāršā, sirsnīgā un emocionāli piesātinātā gaisotnē pateiktos par viņu mūža ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs.
 
Skolotājus priecēja Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņu izpildītā V.Plūdoņa dzeja, Bauskas Mūzikas skolas mazo vijolnieču priekšnesums un vēl emocionālāku pasākumu padarīja mūziķa Daiņa Skuteļa izpildītās dziesmas.


Pedagogus uzrunāja arī Bauska novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Viņš pateicās par skolotāju devumu un kā vislielāko vērtību viņu darbā izcēla sirds siltumu, ko pedagogi dāvā saviem audzēkņiem. “Skolu dēvē par mūsu otrajām mājām. Tātad pedagogi ir kā mūsu otrie vecāki, kuri dāvā savas rūpes, sniedz zināšanas un bagātina ar dzīves pieredzi. Daudzi dzīves pabērni no pedagogiem saņēmuši to ģimenes sajūtu, ko, iespējams, nekad nav izjutuši no saviem vecākiem,” savā uzrunā sacīja Raitis Ābelnieks.

 


Pasākuma laikā skolotāji saņēma ne vien sveicienus, apsveikumus un pateicības vārdus, domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks pedagogiem pasniedza arī Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus. 

Pašvaldības apbalvojumu Goda raksts un naudas balvu EUR 100 vērtībā saņēma: 
Codes pamatskolas skolotāja Aija Vītoliņa;
Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotāja Valija Kiseļeva;
Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotāja Velta Šekava;
Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotāja Inta Feldmane ;
Bauskas sākumskolas skolotāja Astrīda Valde;
Bauskas sākumskolas skolotāja Rasma Asariņa;
Bauskas pamatskolas skolotāja Albīna Apse;
Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājs Andis Jauntēvs.

Pašvaldības apbalvojumu Atzinības raksts un naudas balvu EUR 50 vērtībā saņēma:
Ozolaines pamatskolas skolotāja Māra Iliņa;
Ozolaines pamatskolas skolotājs Pēteris Romanovskis;
Jaunsaules pamatskolas skolotāja Lilita Lazda;
Bauskas Mūzikas skola skolotājs Aivars Brūmanis;
Īslīces vidusskolas skolotāja Edīte Treide;
Īslīces vidusskolas skolotāja Irēna Ukstiņa;
Bērnu jauniešu centra metodiķe Smuidra Hiršfelde;
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Valentīna Ļeontjeva;
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Iraida Panovska;
Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Inta Dzelzkalēja;
Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja Silvija Dubulte;
Bauskas 2.vidusskolas skolotājs Valdis Žeikars;
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Rita Blažēvica;
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Lidija Pelegrīna;
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Margarita Osipova;
Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotāja Anastāsija Jegorova.

Uzslavas rakstus un nelielu balvu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītājs Ģirts Bernauts pasniedza: 
Pirmskolas Izglītības iestādes „Zīlīte” audzinātājai Valentīnai Punenovai;
Bauskas Mūzikas skolas skolotājai Monikai Olektei;
Bauskas Mūzikas skolas skolotājai Ellai Brokānei;
Bauskas Mūzikas skolas skolotājai Aurorai Zakovicai;
Bauskas Mūzikas skolas skolotājai Aleksandrai Bungšei;
Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotājai Anastāsijai Jegorovai;
Bauskas sākumskolas skolotājai Zentai Biķerniecei;
Mežotnes pamatskolas skolotājai Kaijai Brankai;
Īslīces vidusskolas skolotājai Guntai Čonkai;
Īslīces vidusskolas skolotājai Veltai Balodei;
Mežgaļu pamatskolas skolotājai Rasmai Skustajai;
Bērnu jauniešu centra skolotājam Eglonam Vecvērdiņam;
Bauskas 2.vidusskolas skolotājai Valentīnai Klabei;
Uzvaras vidusskolas, tagad Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājai Johannai Adakovskai;
Uzvaras vidusskolas skolotājai Vilijai Akermanei;
Uzvaras vidusskolas skolotājai Gaidai Puķītei;
Bauskas pamatskolas skolotājai Līvijai Zemītei;
Bauskas pamatskolas skolotājam Oskaram Spalim;
Bauskas vakara vidusskolas skolotājam Tālvaldim Cīrulim;
skolotājai Vizmai Almanei;
Pirmskolas izglītības iestādes audzinātājai Mārītei Strautniecei.

Pasākuma noslēgumā apsveikuma vārdu pedagogiem teica Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauska nodaļas vadītāja Līga Jankova. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir novada pedagogu lieldraugs. Ar akadēmijas finansiālu atbalstu tiek organizēti pasākumi izglītības darbiniekiem, savukārt novada izglītības iestādes savās rindās gūst arvien jaunus, zinošus un strādāt gribošus pedagogus, kuri absolvējuši tieši šo augstskolu.

Klātesošos uzrunāja arī Vera Grigorjeva. Bauskas 2.vidusskolas direktore un Bauskas novada pašvaldības deputāte savā uzrunā uzsvēra sirds izglītības svarīgumu, jo tieši sirds izglītība ir tā, kas nes vislielākos augļus. “Sirds izglītība ir pati galvenā metodika, tā ir super metodika!” sacīja Vera Grigorjeva. Savukārt Izglītības nodaļas vadītājs Ģirts Bernauts sirsnīgi pateicās visiem, kuri ieguldījuši savu darbu un sirds siltumu skaistā pasākuma organizēšanā - Izglītības nodaļas darbiniekiem un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājai Vijai Cerusai.

“Cik no Indrānu ošiem atstāt, cik cirst pašiem, cik atdot citiem un cik iestādīt izcirsto vietā? Ko mēs krājam saviem bērniem un mazbērniem- galveno vai pārejošo?  Ko mēs ar savu piemēru rādām savējiem?  Var strādāt tik nikni, ka uz deguna jākrīt, un tā citus no darba aizbaidīt. Un var strādāt priecīgi, tā, ka citiem gribas piebiedroties. Priecīga darba augļiem ir pavisam cita garša.  Bet iemācīties strādāt priecīgi nav iespējams, ja darbu dara vienīgi muskuļi, kamēr prāts un sirds ganās,” tā Andas Līces vārdiem pedagogus īsā iestudējumā uzrunāja novada latviešu valodas skolotājas, un gribas sacīt – pedagoga darbu nemaz nevar darīt bez prieka. Katrā ziņā tie pedagogi, kas veltījuši šai skaistajai un grūtajai profesijai visu savu mūžu, to noteikti ir darījuši ar prieku un tieši par šo prieku viņiem arī tika teikti vislielākie paldies. Viņu priecīgi darītajam darbam noteikti ir pavisam cita garša – tas garšo pēc bērnu smiekliem, asteru ziediem pirmajā septembrī un maijpuķīšu pušķiem pēdējā skolas dienā.  Viņu padarītais darbs garšo pēc sirsnības, skaistām atmiņām un bērnu pateicības vārdiem – “Paldies Tev, skolotāj!” 


Ieva Šomina, 
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas