Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība arī turpmāk nodrošinās brīvpusdienas Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem


Pašvaldība arī turpmāk nodrošinās brīvpusdienas Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem2020.09.01 Komentāri (0) Pašvaldība arī turpmāk nodrošinās brīvpusdienas Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Bauskas novada pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina brīvpusdienas visiem Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Arī šajā mācību gadā pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas un skolniekiem vecumposmā no 5. - 12.klasei. Posmā 1. – 4. klase daļēji ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts. Valsts finansējums vienai pusdienu ēdienreizei ir 0,71 cents. Tā kā par šādu summu nodrošināt ēdināšanu nav iespējams, pašvaldība sedz starpību, kas veidojas starp ēdinātāja noteikto cenu un valsts dotāciju.

2020.gada 31.augusts bija pēdējā diena, kad lielākajā daļā Bauskas novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedz SIA „Aniva”. Ir beidzies līguma termiņš par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu PII Pasaulīte, PII Zīlīte, Codes pamatskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes sākumskolā, Uzvaras pamatskolā, Vecsaules pamatskolā, Īslīces pamatskolā un Pamūšas speciālajā pamatskolā. SIA „Aniva” izglītības iestāžu audzēkņus ēdināja 5 gadu garumā. Aktuāls līgums SIA „Aniava” joprojām saglabājas lielākajās novada vispārizglītojošajās mācību iestādēs - Bauskas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2.vidusskolā un Bauskas pilsētas pamatskolā.

 

Saistībā ar līguma termiņa beigām jau pagājušajā gadā Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļa sadarbībā ar mācību iestādēm uzsāka darbu pie jauna iepirkuma tehnisko prasību gatavošanas. Lai startētu iepirkumā, pretendentam bija jāatbilst virknei kvalitātes, darbaspēka nodrošinājuma un finansiālās kapacitātes prasībām. Piedāvājuma izvēles kritērijs bija saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

 

Iepirkumu konkursā tika saņemti divu – SIA „Aniva” un personu apvienības „Concord Service Group Ēdiens.lv” pretendentu piedāvājumi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika noteikts pretendenta personu apvienības „Concord Service Group Ēdiens.lv” piedāvājums un tika lemts piešķirt šim pretendentam līguma slēgšanas tiesības par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Bauskas novada izglītības iestādēs līdz 2026.gadam.

Atbilstoši iepirkuma nolikumam šis pretendents spēja iegūt lielāko punktu skaitu vērtējot šādus kritērijus:

  • papildus piedāvāto produktu, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BL), nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, daudzums;
  • BL, NPKS vai LPIA produktu piegāde – tās draudzīgums videi, samazinot vides piesārņojumu un ceļa infrastruktūras slodzi. Punkti tiek piešķirti par visiem Produktu sarakstā norādītajiem produktiem, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;
  • maksa par visām ēdienreizēm 5 gados EUR bez PVN dažādās vecuma grupās atkarībā no izglītības iestādes specifikas.

 

Tā kā iepriekšējais ēdināšanas iepirkums tika veikts pirms vairāk kā 5 gadiem, tad mainījušās ir arī ēdināšanas izmaksas. Tās ir pieaugušas. Tā kā izglītības iestādes atšķiras pēc izglītojamo skaita un specifikas (ir iestādes, kur ēdiens netiek gatavots uz vietas, bet atvests termotraukos), atšķirības ir arī ēdināšanas izmaksās. Lētāk ēdināšanu nodrošināt izglītības iestādēs ar lielāku izglītojamo skaitu pie nosacījuma, ka ēdiens iestādē tiek gatavots uz vietas.

 

Pirmsskolā, tieši tāpat kā 1. – 12.klašu grupās, audzēkņiem ir brīvpusdienas, vecāku līdzmaksājums tiek noteikts par brokastīm un launagu. Iepirkuma rezultātā divās novada izglītības iestādēs  - Īslīces pamatskolā un Mežotnes sākumskolā - pakalpojuma sniedzējs noteica augstākas ēdināšanas izmaksas. Tas saistāms ar salīdzinoši nelielu izglītojamo skaitu un citām uzņēmēja izmaksām, kas vienas porcijas pašizmaksu minētajās izglītības iestādēs sadārdzina. Lai nodrošinātu, ka vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu - brokastīm un launagu - visās Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās būtu vienāds, 31.augustā domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz no pašvaldības budžeta segt iepirkuma rezultātā radušos starpību Īslīces pamatskolas pirmsskolas grupu, un Mežotnes sākumskolas pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem. Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu, vecāku līdzmaksājums visās novada izglītības iestādēs ir vienāds – 1,59 eiro par dienu, ja bērns ēd gan brokastis (0,85 eiro), gan launagu (0,74 eiro).

Vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu pirmsskolā nav jāmaksā trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu, aizbildņu un audžuģimeņu bērniem, bērniem invalīdiem un bērniem, ja viens no vecākiem ir invalīds. Šīm iedzīvotāju grupām vecāku līdzmaksājuma daļu sedz pašvaldība.

 

Ņemot vērā ēdināšanas izmaksas, pašvaldība vēlreiz aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem jautājumu par pusdienu apmeklējumu skolā. Ļoti bieži ir situācijas, kad vecāks ar savu parakstu ir apliecinājis, ka bērns pusdienas ēdīs, bet realitātē skolēns ēdnīcu skolā neapmeklē. Arī situācijā, kad zināms, ka bērns skolu neapmeklēs, ļoti svarīgi ir atteikt pusdienas.

Bauskas novada pašvaldības informācija
Vairāk informācijas: 65795190; 29176675


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas