Otrdiena, 16. Augusts, 2022. Astra, Astrīda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība aicina lauksaimniekus būt saudzīgiem pret novada ceļiem


Pašvaldība aicina lauksaimniekus būt saudzīgiem pret novada ceļiem2019.08.15 Komentāri (0) Pašvaldība aicina lauksaimniekus būt saudzīgiem pret novada ceļiem

Novada ceļu sliktais stāvoklis ir problēma, ar kuru šodien sastopas ikviena pašvaldība. Diemžēl, neapskaužamā stāvoklī ir gan valsts pārziņā esošie ceļi, gan tie, par kuru uzturēšanu atbild pašvaldība. Arī Bauskas novada teritorijā esošie ceļi ir viens no lielākajiem pašvaldības rūpju objektiem. Iespēju robežās tie tiek uzturēti un arī atjaunoti. Diemžēl nereti paši iedzīvotāji ar savu rīcību neveicina ceļu seguma saglabāšanu.

 

 

 

 

 

Bauskas novads ir lauksaimniecības novads. Mūsu novadā esošo ceļu pārbaudījums ir gan smagā lauksaimniecības tehnika, gan smagas lauksaimniecības kravas. Papildus tam, ik gadu nākas sastapties ar vēl vienu problēmu – sākoties lauku aparšanai, novērojama situācija, kad lauksaimnieki, arot tīrumus, noar līdzās ceļam esošo joslu tā, ka veidojas uzbēruma valnis, kas neļauj ūdenim aizplūst no ceļa virsmas, tādejādi vēl vairāk pasliktinot ceļa seguma stāvokli. Dažviet lauks tiek aparts pat tik tuvu ceļa malai, ka jau tiek skarts tā segums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nereti lauksaimnieki, arot tīrumus, noar līdzās ceļam esošo joslu tā, ka veidojas uzbēruma valnis, kas neļauj ūdenim aizplūst no ceļa virsmas

 

Pašvaldība aicina lauksaimniekus nenodarboties ar šādu praksi un ataruma vagu veidot tā, lai netiktu uzbērts valnis un lai netiktu kavēta lietus ūdeņu attece no ceļa virsmas. Tāpat pašvaldība atgādina, ka Aizsargjoslu likums nosaka, ka lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi valsts galvenajiem autoceļiem ir 100 metru, valsts reģionālajiem autoceļiem – 60 metru, savukārt valsts vietējiem un pašvaldību ceļiem – 30 metru. Savukārt, likuma „Par autoceļiem” 15.panta 1.daļā ir noteikts - lai saglabātu autoceļu, ir aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, kā arī ir aizliegts piegružot, piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas, ceļu inženierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldība aicina lauksaimniekus ataruma vagu veidot tā, lai netiktu uzbērts valnis un lai netiktu kavēta lietus ūdeņu attece no ceļa virsmas

 

Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana ir administratīvi sodāma rīcība. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140.punktā noteiktais sods par ceļu aizsardzības noteikumu neievērošanu fiziskām personām ir 70 līdz 350 eiro, bet juridiskām – no 700 līdz 2900 eiro. Naudas sods ir paredzēts arī par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas. Fiziskajām personām – no 70 līdz 280 eiro, bet juridiskajām – no 430 līdz 2900 eiro.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas