Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pārbūvēti grants ceļu posmi Codes pagastā


Pārbūvēti grants ceļu posmi Codes pagastā2020.06.11 Komentāri (0) Pārbūvēti grants ceļu posmi Codes pagastā

Veiksmīgi noslēgusies projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā” īstenošana. Tā rezultātā ir pārbūvēti trīs ceļu posmi 7,638 km garumā, proti, pagasta grants ceļa „Vizbulītes – Klidziņi”  posma pārbūve 2,677 km garumā, grants ceļa “A7 šoseja – Viduči”  posma pārbūve 2,977 km garumā un grants ceļa “A7 šoseja – Greizsili”  posma pārbūve 1,984 km garumā.

Pārbūvējamie ceļa posmi bija ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega bija zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucēja ūdens atvadi no ceļa, nebija nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet bija aizaugusi. Nebija izveidotas piemērotas nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem, caurtekas vizuāli sliktā stāvoklī, tikai daļēji pildīja funkcijas.

 

 

Veicot pārbūves darbus ir atjaunota ceļa konstrukcija ar platumu no 3,50m līdz 5,50m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves; pacelts ceļa segums ~ 20 cm virs esošā reljefa; izveidots brauktuvei divpusējs 3.00% liels šķērskritums ar minerālmateriālu segumu; izveidoti sāngrāvji un ievalkas, ieguldītas caurtekas zem ceļa lietus ūdens novadīšanai.

Projekta kopējās izmaksas 602 205,37 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 464 798,46 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 137 406,91 EUR. Būvdarbus veica SIA “VIONA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Kalinka,
projekta vadītāja

Foto:
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas