Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021. Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pārbūvēti grants ceļu posmi arī Ceraukstes pagastā


Pārbūvēti grants ceļu posmi arī Ceraukstes pagastā 2020.06.19 Komentāri (0) Pārbūvēti grants ceļu posmi arī Ceraukstes pagastā

Veiksmīgi noslēgusies projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošana. Tā mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta īstenošanai  saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums.

 

 

 

 

 

Projektā veikta Bauskas novada Ceraukstes pagasta ceļa „Lidlauka iela – Lielzeltiņi”  posma izbūve 0,415 km garumā un 7m platumā, grants ceļa “Griķu skola – Čugas – Dane”” posma pārbūve 3,946 km garumā un grants ceļa “A7 – Ziedoņi – Kociņi - Bērzaiņi” posma pārbūve 5,442 km garumā’. Kopā atjaunota grants ceļu konstrukcija 9,388 km garā posmā ar platumu 3,50 m līdz 5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves. Lietus ūdens tiks novadīts esošajos un jaunizbūvētajos sāngrāvjos vai ievalkās, caurtekās zem ceļa un nobrauktuvēm un meliorācijas drenāžas sistēmās.

 

Pārbūvejamie ceļa posmi bija ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucēja ūdens atvadi no ceļa, nebija nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet bija aizaugusi ar krūmiem. Nebija izveidotas piemērotas nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem, caurtekas vizuāli sliktā stāvoklī, tikai daļēji pildīja funkcijas.

 

Savukārt jaunais ceļa posms savieno Ceraukstes pagasta Janeiku ielu ar jaunizbūvēto Lidlauku ielas posmu Bauskas pilsētā, kurai izveidots pieslēgums valsts nozīmes autoceļam A7. Izbūvēts salizturīgais slānis 50cm biezumā, virs tā uzklājot asfaltu. Lai nodrošinātu ūdens noteci no brauktuves, virsma izbūvēta ar šķērskritumu 2,5%.

 

Projekta kopējās izmaksas 1 081 361,46 EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 696 567,31, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 384794,15  EUR. Būvdarbus veica SIA “VIONA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas