Ceturtdiena, 18. Augusts, 2022. Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Parakstīts līgums ar būvuzņēmēju par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanu un rehabilitāciju


Parakstīts līgums ar būvuzņēmēju par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanu un rehabilitāciju2019.04.16 Komentāri (0) Parakstīts līgums ar būvuzņēmēju par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanu un rehabilitāciju

Otrdien, 16.aprīlī, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks parakstīja līgumu ar būvuzņēmuma SIA “VIDZEMES BŪVNIEKS” valdes priekšsēdētāju Pēteri Druvieti par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas darbu izpildi. Ar būvuzņēmēju tikās arī Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone un Iepirkumu nodaļas vadītājs Andris Rācenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „VIDZEMES BŪVNIEKS” projektu vadītājs Jānis Purakalns informēja par gaidāmām darba izpildes aktivitātēm. „Līdz 20.jūnijam ir aizliegta saimnieciskā darbība ūdenstilpnēs. Nopietnus projekta izpildes darbus varēsim uzsākt jūlijā un augustā, bet jau maijā veiksim dažādus sagatavošanās darbus. Darba izpildes noteikto termiņu ievērošanu lielā mērā noteiks laikapstākļi un ūdens līmenis upē,” tā J. Purakalns. Viņš informē, ka darbu izpildes vajadzībām nepieciešamā tehnika noskatīta Eiropā. Uzņēmums plāno iegādāties specifisku ekskavatoru, kuru pēc tam varēs pielāgot citiem darbiem. Latvijā šādas tehnikas vienības neesot.

 

Atklātā konkursā „Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija” pieteicās divi pretendenti. Iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un to atbilstību Atklāta konkursa nolikuma, Publisko iepirkumu likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, balsojot pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „VIDZEMES BŪVNIEKS” ar piedāvāto līgumcenu bez finanšu rezerves 358 085,52 EUR bez PVN un ar finanšu rezervi 375 989,80 EUR bez PVN kā pretendentam, kurš iesniedzis likuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 

Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas darbi paredz:

  • uzlabot nogāzes stabilitāti, izbūvējot t.s. „zaļo” gabionu aizsargsienu virs dolomīta slāņa upes krasta krantē un iebūvējot morēnas slānī grunts enkurus, pie kuriem pieskrūvējams metāla ģeomatracis;
  • atjaunot nogāzes dabīgo virsmas reljefu un apaugumu ar zāli, veicot grunts planēšanas un piebēršanas darbus, iestrādājot augsnes un zāļu sēklu maisījumu un uzklājot biodegradablu kokosšķiedru paklāju, kas nosedz nogāzes stiprinājumu konstruktīvos elementus;
  • izveidot apgaismotu gājēju celiņu gar pils ziemeļu sienu. Gājēju celiņš būs pieejams caur pilsdrupu ziemeļu sienā esošu ailu. Celiņu plānots balstīt uz metāla konstrukcijas – urbtiem metāla pāļiem. Gājēju celiņa margas veidojamas koka konstrukcijās – no ozola zariem;
  • labiekārtot pils ziemeļu sienai pieguļošo teritoriju tajā apjomā, kas saistīts ar pilij pieguļošās zemes virsmas vertikālo planējumu, risinot lietus ūdeņu novadīšanu, izbūvējot skatakas un promtekošās drenas, kas enkurotas nogāzē.

 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto būvprojektu „Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija” (turpmāk – Būvprojekts) un Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 9.pielikums).

 

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš, tai skaitā objekta nodošana ekspluatācijā, ir 455 kalendārās dienas no objekta būvdarbu zonas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

 

Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.

 

Vairāk informācija par projektu: ŠEIT

 

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas