Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Par projektu īstenošanu


Par projektu īstenošanu2022.11.10 Komentāri (0) Par projektu īstenošanu

Dome lēma pieņemt uzaicinājumu piedalīties kā sadarbības partnerim Eiropas Savienības lidzfinansētajā pētniecības un inovāciju programmas projektā «Bringing local and regional municipalities towards owning their SECAPs» (Vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbība ilgtspējīga enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) ieviešanai). Projekts tiek īstenots no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam un simtprocentīgi tiek finansēts no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas līdzekļiem.
 

Bauskas novada pašvaldībā ir izstrādāts Ilgtspējīgs enerģētikas un klimata plāns. Lai veicinātu plāna ieviešanu, projekta gaitā tiks īstenoti vismaz trīs tajā iekļautie pasākumi. Projekta gaitā SIA «Ekodoma» sniegs informatīvu atbalstu izvēlēto trīs pasākumu ieviešanai pašvaldībā, tai skaitā piedaloties darba grupās un citu iesaistīto pušu pasākumos, nodrošinās iespēju pašvaldības pārstāvjiem piedalīties SIA «Ekodoma» organizētajos tiešsaistes semināros, konferencēs un citos projekta pasākumos.  Sniegs atbalstu izveidot un ieviest sistemātisku pieeju pašvaldībā, kas saistīti ar jautājumiem par enerģijas taupīšanu, atjaunojamo energoresursu lietojumu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un enerģētisko nabadzību. 


Bauskas novada pašvaldībai līdz 2024. gada 31. decembrim ir jānodrošina vides pieejamība Bauskas un Vecumnieku Sociālā dienesta ēkām, tādēļ tika pieņemts pozitīvs lēmums par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā projekta «Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā» īstenošanai. Kopējās ar domes lēmumu apstiprinātās projekta izmaksas sastāda 268 620,00 eiro (Atveseļošanas fonda atbalsts - 222 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums - 46 620,00 eiro).


Pamatojoties uz invalīdu un viņu draugu apvienības «Apeirons» 2022. gada 15. aprīlī sagatavoto audita ziņojumu, primārie darbi vides pieejamības uzlabošanai ēkai Rūpniecības ielā 7, Bauskā, ir autostāvvietas izveide cilvēkiem ar invaliditāti, ieejas durvju pārbūve sociālā dienesta pagalma ieejai, marķējuma uzlabošana pakāpieniem iekštelpās un ārtelpā, vides pieejamības uzlabošana tualetēs, sliekšņu likvidēšana, norāžu sistēma uzlabošana, indukcijas cilpas (ierīce, kas nodrošina skaidru dzirdamību cilvēkiem ar dzirdes aparātu) uzstādīšana pasākumu telpās.


Vides pieejamības uzlabošanai ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos, izveidojama autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, vertikālais pacēlājs vai lifts pie gala sienas, uzlabojama ēkas ieeja, pārbūvējama tualete, to paplašinot no gaiteņa puses.

 

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas