Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Par jaunas pieturvietas ierīkošanu un atkritumu saimniecības perspektīvo plānu deputāti lemj februāra Vides un attīstības komitejas sēdē


2015.02.13 Komentāri (0) Par jaunas pieturvietas ierīkošanu un atkritumu saimniecības perspektīvo plānu deputāti lemj februāra Vides un attīstības komitejas sēdē

Vides un  attīstības komitejā 12.februārī deputāti lēma par SIA „AIVA auto” iesniegumā pausto lūgumu mainīt pārvadātāja pieturvietu no Bauskas autoostas uz viesnīcas „ABC Hotel Bauka” laukumu Slimnīcas ielā 7, Bauskā. Deputāts U.Kolužs norādīja, ka šāda lēmuma rezultātā tiks paaugstināta pakalpojuma maksa par autoostas izmantošanu citiem pasažieru pārvadātājiem. SIA „AIVA auto” ir parāds par pagājušo gadu par autoostas pakalpojumu izmantošanu.  Pasažieru pārvadātājuzņēmuma pārstāvis A.Lazdiņš skaidroja, ka šādu lēmumu uzņēmums lūdz pieņemt, jo nespēj samaksāt par autoostas pakalpojumu. Deputāti atbalstīja A.Lazdiņa lūgumu par pieturvietas maiņu, nosakot, ka uzņēmējam jārūpējas arī par kārtības uzturēšanu pieturvietā, kā arī līdz domes sēdei 26.februārī jāsaņem zemes īpašnieka atļauja Slimnīcas ielas 7 laukumu izmantot kā pieturvietu.

Tālākai apstiprināšanai domes sēdē deputāti virzīja lēmuma projektu „Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020. gadam saskaņošanu”. Apsaimniekošanas plāna ietvaros paredzēti vairāki uzlabojumi atkritumu apsaimniekošanas jomā arī mūsu novadam. Paredzēts ierīkot atkritumu šķirošanas centru un šķirošanas līniju, kā arī ierīkot kompostēšanas laukus katrā pagastā. Plānā ietverto aktivitāšu realizēšanai tiks piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi. Kopumā atkritumu apsaimniekošana nākotnē tiek virzīta uz mērķi – pēc iespējas mazāk apglabāt, bet visu iespējamo nodot otrreizējai pārstrādei vai kompostēt.

Komitejas deputāti konceptuāli atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu „Par projekta pieteikuma sagatavošanu programmā „Eiropa pilsoņiem”.

Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa kopā ar Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistiem un biedrību “Bauskas vecpilsēta” ir izstrādājusi projekta „Honouring the memory of the Jewish community of Bauska”, projekta īsais nosaukums – „HOMEJEW” (latviski – „Godinot atmiņas par ebreju kopienu Bauskā”) koncepciju. Projekta „HOMEJEW” mērķis ir veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu izpratni par Otrā pasaules kara notikumiem, holokaustu, veicināt cieņu, izpratni par Bauskā dzīvojušo ebreju kopienas kultūru, tradīcijām un vēsturi, veikt ebreju kapu labiekārtošanu, izstrādāt koncepciju un veikt skvēra labiekārtošanu Rīgas ielā, kā arī veicināt starpkultūru dialogu. Projektā paredzētās aktivitātes – organizēt divas atklātās mācību stundas par holokaustu un tā radītajām sekām Bauskas novadā, Latvijā, pasaulē 7.-9.klašu skolēniem un 10.-12.klašu skolēniem, rīkot atklātā tipa konferenci par pēckara izveidoto piemiņas vietu saglabāšanu un nozīmīgumu, iedzīvotāju iepazīstināšana ar ebreju tradīcijām, dzīvesveidu, kultūru tradicionālajos Bauskas vecpilsētas Pagalmu svētkos, ebreju kapu (Biržu ielā, Bauskā) labiekārtošana un bijušās Bauskas ebreju sinagogas vietas koncepcijas izstrādes metu konkursa organizēšana.

Dotācijas apjoms projektam: ne vairāk par 100 000 EUR, paredzot iespēju saņemt priekšfinansējumu līdz 30 %. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība projekta uzsākšanai plāno nodrošināt priekšfinansējumu.

Komitejā tika skatīts lēmuma projekts  „Par noteikumu „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.” Deputātu diskusijā izkristalizējās vairāki būtiski priekšlikumi, kas būtu iekļaujami minētajā noteikumu projektā. Noteikumu izskatīšanu deputāti nolēma pārcelt uz marta komiteju sēdēm.

Komitejā tika izskatīti ari citi jautājumi – saistīti ar fizisku personu un pašvaldības īpašumu sakārtošanu.

Andra Matuļenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas