Piektdiena, 30. Septembris, 2022. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Par Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta Salātu ielā 5A īstenošanas virzību


Par Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta Salātu ielā 5A īstenošanas virzību2016.03.31 Komentāri (0) Par Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta Salātu ielā 5A īstenošanas virzību

19.februārī  tika parakstīts līgums par izglītības iestādes investīciju projekta “Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta būvniecību” Salātu ielā 5A, Bauskā. Līgumu no pašvaldības puses ar domes 2016.gada 14.janvāra lēmumu bija deleģēta parakstīt Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa, savukārt no būvnieka puses līgumu parakstīja,  SIA „ABORA” valdes loceklis Juris Kravalis, kas tiesības slēgt šo līgumu ieguva pēc likumā noteiktās iepirkuma procedūras.

2016.gadā 14.janvāra lēmums paredz arī punktu, kuru ierosināja deputāti Aivija Kursīte un Aleksandrs Novickis – līgumu par objekta būvniecību atļauts noslēgt tikai pēc prasītā aizdevuma saņemšanas no Valsts kases, kaut arī darbu uzsākšanai pašvaldībai līdzekļi ir, jo 2015.gada 22.decembrī  novada dome pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt aizņēmumu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai – 53% no kopējām būvniecības izmaksām (1 637 158 eiro apmērā).  Atlikušo būvniecības izmaksu daļu pašvaldība var segt no sava budžeta līdzekļiem – no izveidotā uzkrājuma 1 500 000 eiro.

Kā atzīst  Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore B.Grantiņa, tieši šis domes pieņemtā lēmuma punkts ir par pamatu tam,  ka kopš līguma noslēgšanas, daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība uz priekšu pagaidām nav pavirzījusies. 

17.februārī Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdē tika saņemts konceptuāls atbalsts Bauskas novada pašvaldības aizņēmuma pieprasījumam (projekta daļai, kas saistīti ar izglītības funkciju nodrošināšanu). Turklāt, lai gūtu pārliecību, ka Bauskas novada pašvaldības iesniegtais aizņēmuma pieprasījums pēc būtības atbilst pieprasītajam aizņēmuma mērķim – izglītības iestādes investīciju projektam “Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta būvniecība” Bauskas novada domei tika uzdots detalizēti izvērtēt projekta būtību un mērķi, visus projektā iekļautos darbus un visus ar šo jautājumu apstiprinātos dokumentus. Tika uzdots Bauskas novada pašvaldībai iesniegt precizētu aizņēmuma ekonomisko pamatojumu, domes priekšsēdētāja apliecinājumu, grozījumus pašvaldības pieņemtajos dokumentos, lai nodrošinātu informācijas par projekta mērķi un būtības sakritību un informāciju, kas apliecina, ka Bauskas novada pašvaldība ir izvērtējusi projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta jomā. 

Savukārt 18.februārī pašvaldība saņēma Administratīvā rajona Rīgas tiesu nama 2016.gada 15.februāra lēmumu par AB „Panevežio Statybos Trestas” (kurš bija viens no iepirkuma „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība” pretendentiem) pieteikuma par Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2016.gada 4.janvāra lēmuma atcelšanu un administratīvās lietas ierosināšanu.

Tiesas process administratīvajā lietā par administratīvā akta atcelšanu var skart iepirkuma uzvarētāju SIA „Abora”, līdz ar ko projekta „Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta būvniecība” īstenošana nebūtu iespējama. Savukārt, ja iepirkuma līgums ir noslēgts, tiesas nevar atcelt Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2016.gada 4.janvāra lēmumu, bet gan var izvērtēt tā tiesiskumu. Tas nozīmē, ka tiesas procesā, kurā tiks izvērtēts pārsūdzētā lēmuma tiesiskums, vairs neskars SIA „Abora”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka tiesas process var ieilgt vairākus gadus, 2016.gada 19.februārī Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore noslēdza līgumu „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība” ar SIA „Abora”. Turklāt 2016.gada 7.martā  līgumā tika veikti šādi grozījumi: „Līgums stājas spēkā nākošajā dienā pēc dienas, kad Bauskas novada pašvaldība būvdarbu veikšanai objektā saņem nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē.”

Bauskas novada pašvaldība 2016.gada 22.martā nosūtījusi Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei precizētu aizņēmuma ekonomisko pamatojumu, domes priekšsēdētāja apliecinājumu, grozījumus pašvaldības pieņemtajos dokumentos, lai nodrošinātu informācijas par projekta mērķi un būtības sakritību. Nosūtīta arī Finanšu ministrijas 2016.gada 15.marta vēstule, kurā ministrija sniedz viedokli par komercdarbības atbalsta regulējumu infrastruktūras objektam – baseinam. Iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti.

Kā atzina Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, paralēli sagatavotajiem dokumentiem Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, sagatavotas un nosūtītas atbildes arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Tās pieprasītas sakarā ar deputātu A.Kursītes un A.Novicka iesniegumiem par Bauskas novada domes amatpersonu rīcību, noslēdzot iepirkuma līgumus, neievērojot 2016.gada 14.janvāra domes sēdes nosacījumu par līgumu slēgšanu pēc aizņēmu saņemšanas Valsts kasē.

Paralēli KNAB par iepriekšminēto jautājumu pārbaudi veic arī Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Pašvaldība ir saņēmusi Finanšu ministrijas atbildi saistībā ar abu deputātu iesniegumu ministrijā. Ministrijas vēstulē norādīts, ka Bauskas novada domei ir uzdots detalizēti izvērtēt projekta  (Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina būvniecība) būtību un mērķi, visus projektā iekļautos darbus un visus ar šo jautājumu apstiprinātos dokumentus, atbilstoši 2016.gada 17.februāra Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumam.

 Jautājums par aizdevuma piešķiršanu projekta daļai, kas saistīta ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, tiks skatīta tikai tad, kad Bauskas novada pašvaldība būs iesniegusi Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē pieprasīto informāciju.

Šobrīd pašvaldība ir iesniegusi Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieprasīto informāciju un dokumentus, jautājuma par aizņēmuma saņemšanu izskatīšanai.  Tiek gaidīta 20.aprīļa Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēde, kad varētu tikt pieņemts lēmums par aizdevuma piešķiršanu izglītības iestādes investīciju projekta “Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta būvniecībai” Salātu ielā 5A, Bauskā.

Finanšu ministrija vēstulē papildus informējusi, ka deputātu A.Kursītes un A.Novicka iesniegums pārsūtīts arī Iepirkumu uzraudzības birojam ar lūgumu izvērtēt to atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta 81. punktā minētajai kompetencei.

Finanšu ministrija, attiecībā par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores rīcību, parakstot iepirkumu līgumus, pretēji 2016.gada 14.janvāra ārkārtas domes sēdes lēmuma nosacījumam, aicinājusi deputātus jautājumu skatīt domes sēdē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā noteiktajam – domes deputātiem ir tiesības iesniegt lēmumu un citu dokumentu projektus.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas