Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pamatots viedoklis vai priekšvēlēšanu kampaņa?


Pamatots viedoklis vai priekšvēlēšanu kampaņa?2016.12.16 Komentāri (1) Pamatots viedoklis vai priekšvēlēšanu kampaņa?

2016.gada 13.decembra laikrakstā „Bauskas Dzīve” publicēts deputātu A.Kursītes un A.Novicka viedoklis „Atklāta vēstule par lauku skolām Bauskas novadā”. Šī nav pirmā deputātu sagatavotā publikācija, kuras saturs vērtējams neviennozīmīgi. Līdzšinējā pašvaldības nostāja attiecībā uz izteikti populistiskajām vēstulēm bijusi neitrāla. Pašvaldības vadība kopā ar atbildīgajiem speciālistiem izvēlējās neuzsākt pazemojošo polemiku, bet veltīt laiku reālam darbam, tomēr ņemot vērā šoreiz apskatāmā gadījuma nozīmīgumu un jūtīgo raksturu ir pieņemts lēmums skaidrot atsevišķas deputātu vēstulē izteiktos apgalvojumus.

Vēstule no vasaras

2016.gada 24. novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi, ap kuriem tad arī izveidojusies šī nepatīkamā situācija, paredz Mežotnes un Mežgaļu pamatskolu reorganizēšanu par sākumskolām attiecīgi ar 2018. un 2019. gada augustu/septembri. Tāpat minētajā sēdē pieņemts lēmums, kas paredz Ozolaines pamatskolas pievienošanu Vecsaules pamatskolai. 2017./2018.gadā tāpat kā līdz šim bijušajā Ozolaines pamatskolā skolēni turpinās iegūt pamatskolas izglītību, mainījies būs tikai izglītības iestādes nosaukums. Tātad visās trīs apskatītajās teritorijās izglītības iestādes savu darbu turpinās. Nevienā no teritorijām nav paredzēts pārtraukt izglītības pakalpojuma sniegšanu, mainīts tiek to piedāvātā izglītības pakalpojuma apjoms.

Laikrakstā publicētajā vēstulē tiek runāts par 755 Bauskas novada iedzīvotāju parakstītu vēstuli par mazo lauku skolu saglabāšanu. Minētā vēstule Bauskas novada domē saņemta 2016.gada 12.decembrī līdz ar deputātu A.Kursītes un A.Novicka sagatavoto vēstuli, kuras saturs tad arī ir publicēts 13.decembra laikrakstā „Bauskas Dzīve”. Iedzīvotāju parakstītajā vēstulē netiek runāts par konkrētām izglītības iestādēm, tā ir drīzāk vispārīga. Ikvienam dokumentam ir sagatavotājs, iniciators un arī iesniedzējs, šai iedzīvotāju parakstītajai vēstulei tāda nav. Tajā nav minēts pat tas, ka runa ir par Bauskas novada lauku izglītības iestādēm. Tāpat nav norādīts datums, kad iedzīvotāju parakstītā vēstule tikusi sagatavota un kādā laika periodā iedzīvotāju paraksti tikuši vākti. Sazinoties ar vairākiem vēstules parakstītājiem, secināms, ka parakstu vākšana īstenota 2016.gada pavasara – vasaras periodā.

Ceļ neslavu

No avīzē publicētās informācijas saprotams, ka vēstule tikusi slēpta.  Nav skaidrs par kādu tieši slēpšanu abi deputāti runā? Pašvaldība nevar uzņemties atbildību par to, ja kādas iestādes darbinieki vai vadītājs ir izvēlējies noklusēt  šādas vēstules esamību. Izteicieni “Bailes zaudēt darbu, nesaņemt līdzekļus iestādes attīstībai, tikt atlaistam…” ir skaļi, apmelojoši, personas godu un cieņu aizskaroši, jo vistiešākā veidā ceļ neslavu. Minētos lēmumus pilnīgi noteikti nepieņem administrācijas vai domes vadība vienpersonīgi. Līdzekļi iestādes attīstībai tiek plānoti budžetā, kuru izskata visi novada domes deputāti, savukārt no darba atbrīvošanas jautājums pašvaldības iestādē bez pamatojuma vienkārši nav iespējams.

Jautājums par skolu reorganizāciju aktuāls bijis jau ilgstoši. Pirmās sarunas par reorganizācijas procesiem tika aizsāktas vēl iepriekšējā domes sasaukuma laikā, taču plašāku rezonansi jautājums atkal ieguva 2016.gada martā, kad sabiedrībai tika prezentēta pašvaldības pasūtītā un SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādātā telpiskās plānošanas platforma Bauskas novadam un ar to saistītā dokumenta „Priekšlikumi un to pamatojums Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam” prezentācija. Publiskajā prezentācijā, kas tika organizēta Bauskas Kultūras centrā un kurā klātesoši bija vairāku izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņu vecāki, tika plaši diskutēti jautājumi, kas skar lauku skolu reorganizāciju.

Izprotam iedzīvotāju straukumu

Ar lēmumprojektiem par izglītības iestāžu reorganizāciju domes deputāti tika iepazīstināti 7.novembrī. Kā norāda deputāte I.Nagņibeda, arī deputātiem šādu lēmumprojektu sagatavošana bija pārsteigums, tomēr, izprotot nepieciešamību izglītības iestāžu personālu un izglītojamo vecākus laikus informēt par gaidāmajām pārmaiņām, lēmumu virzība tika atbalstīta. Deputāti vēstulē pārmet “iedzīvotāju neinformēšanu par sagatavotajiem lēmumprojektiem”. Varam retoriski vaicāt – ko būtu mainījusi iedzīvotāju informēšana, piemēram, oktobrī? Ir skaidrs, ka lēmumi ir nepopulāri un ir arī saprotams, kādēļ - iedzīvotāji ir satraukti par savu atvašu izglītošanās procesu. Pašvaldība izprot iedzīvotāju satraukumu un vajadzības, tieši tādēļ izglītības pakalpojuma pieejamība tuvu dzīves vietai tiek saglabāta. Par pašvaldības līdzekļiem plānots nodrošināt izglītojamo nokļūšana citā izglītības iestādē. Mobilitātes jautājums attiecībā, piemēram, uz Mežgaļu pamatskolu kritiku neiztur vispār, jo jau šobrīd uz seno, no apdzīvotām vietām nomaļus uzcelto skolas ēku, praktiski visus bērnus nogādā ar transportu.  Vai iedzīvotāju informēšana oktobrī būtu mainījusi viņu domas, mazinājusi viņu satraukumu? Mēneša laikā no 9.novembra, kad jautājumi kļuva publiski zināmi, jo tika skatīti Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā līdz pat 24.novembrim visām ieinteresētajām pusēm bija iespēja izteikt savu viedokli, tikties, runāt, diskutēt.  23.novembrī Mežgaļu pamatskolā viesojās I.Nagņibeda. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar gaidāmās pārmaiņas, tika uzklausīts vecāku viedoklis. Tāpat vecāki piedalījās 24.novembra domes sēdē un izteica savu viedokli par sagatavotajiem lēmumiem. Pašvaldība pilnībā noraida apvainojumu, ka tās komunikācijas veids ar sabiedrību būtu “augstprātīgs un cinisks”. Taču tie atkal ir vārdi, kuri ļoti labi skan ausīm, kas nav apmierinātas ar pieņemtajiem lēmumiem.

Abi deputāti apgalvo, ka “lai saņemtu ES atbalsta finansējumu tieši lielajām Bauskas pilsētas skolām, tā (lasīt -pašvaldība I.Š.) naski pieņēmusi lēmumus, kas paredzamā nākotnē novedīs pie vairāku lauku skolu slēgšanas.” Šādu apgalvojumu nevar uzskatīt par patiesu, jo tam nav pamatojuma. Ja vecāki, vēloties saglabāt izglītības iestādi dzīves vietas tuvumā, tajā skolos savas sākumskolas vecuma atvases, skola turpinās pastāvēt. Jā, jaunajā plānošanas periodā patiešām ir plānots piesaistīt līdzekļus divu Bauskas pilsētas skolu – Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskolas telpu remontdarbiem un aprīkojuma iegādei, taču šāda izglītības iestāžu izvēle ir saistīta  ar finansēšanas piešķiršanas nosacījumiem, kas paredz, ka uz to var pretendēt ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, kā arī citas vispārējās izglītības iestādes ar izglītojamo skaits 7.–12. klasē vismaz 200 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Popularitātes gūšana

Rezumējot deputātu vēstuli, pašvaldība vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību uz nepieciešamību vērtēt un analizēt informāciju, kas pārpludina dažādus plašsaziņas līdzekļus, tajā skaitā arī sociālos tīklus un akli nepakļauties skaļiem un populistiskiem izteicieniem. Pašvaldību vēlēšanu tuvums aizvien izteiktāk regulēs saturu, kāds tiek piedāvāts potenciālajiem vēlētājiem. Sabiedrības “barošana” ar uzsaukumiem un frāzēm, kuras mielo nogurušo cilvēka dvēseli, diemžēl lielākoties ir tikai tukša skaņa, kas ir orientēta tikai un vienīgi uz vienu mērķi – popularitātes iegūšanu. Populistu piedāvātie problēmu risinājumi lielākoties ir īstermiņa, ātri sasniedzami, taču ilgtermiņā tie nesniedz nekādu pienesumu, savukārt pašvaldības darbs balstās uz gluži pretējo – lēmumi, kuri pieņemti šodien, augļus – labus vai sliktus – nesīs tikai pēc ilgāka laika. Iedzīvotāj, izvērtē kritiski pašvaldības paveikto, atceroties, ka līdztekus pamanāmajām neveiksmēm, kuras tiek nemitīgi skandētas, lai turētos vēlētāju atmiņā, daudz vairāk ir pozitīvu, turklāt reāli novērtējamu sasniegumu. Cik šādu reālu sasniegumu ir populistisko viedokļu paudējiem?

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri

  • 2016-12-20 08:24 Aleksandrs Novickis Atbildēt
    Nevienam nav noslēpums, ka novada Administrācija ar sabiedrisko attiecību nodaļu jau sen ir kļuvusi par domes vadībā esošā politiskā karteļa (NA/LSDSP/ZZS un Vienotība) pašslavināšanas ruporu, kas nekaunīgi izmanto pašvaldības administratīvos resursus www.bauska.lv un pašvaldības izdevumu "Bauskas Novada vēstis" savas pašreklāmas un propagandas nolūkā? Ja vēl nebijāt pamanījuši arī opozīcijas deputāti ir pašvaldība un pretstāvēšana Jūsu meliem un „biedru veiksmes stāstiem” sākās jau ar 2013.gadu! Atšķirībā no Jums mēs savu viedokli paužam paši un atklāti, nevis izmantojam administrācijas „iztapīgos” speciālistus, kas tiek algoti no nodokļu maksātāju maciņa, lai novada iedzīvotājus „iebarojot” ar karteļa atražotu „ patiesību” ilgāk noturētos pie varas”! Ieskatam nesenā pagātnē: http://www.atklatibauskai.lv/diskusijas/beidzot-izdevas

Citas ziņas