Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem


Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem2015.12.23 Komentāri (0) Palielinās pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem

Bauskas novada domes sēdē 22.decembrī deputāti apstiprināja dalību projektā “Atver sirdi Zemgalē”.

Tā ir deinstitucionalizācijas aktivitāte, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 

Mērķa sasniegšanai īstenojamās darbības: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar garīgā rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Bauskas novada pašvaldība 25. novembrī ir saņēmusi Zemgales Plānošanas reģiona vēstuli „Par sadarbības līguma projekta nosūtīšanu saskaņošanai projekta iesnieguma „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.”

Sadarbības līgums paredz izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, sniegt nepieciešamo informāciju deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā, piesaistīt „sociālo mentoru”, atvērt Valsts kasē atsevišķu norēķina kontu, kā arī nodrošināt atsevišķu projekta pasākumu priekšfinansēšanu.

Zemgales plānošanas reģionam piešķirtie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ir 5 709 424 eiro, projektā piedalās 21 pašvaldība. 85% no projekta kopējām izmaksam sedz Eiropas Sociālā fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībai sešu mēnešu laikā pēc atskaišu iesniegšanas. Priekšfinansējuma apjoms būs atkarīgs no deinstitucionalizācijas plāna izstrādes rezultātiem un pēc izvērtējuma, cik novada iedzīvotājiem ir nepieciešami projekta ietvaros minētie pakalpojumi. Pašlaik šādas informācijas nav, bet ir zināms, ka Sociālajam dienestam būs jānodrošina viens mentors-pavadonis uz piecām personām ar invaliditāti.

Projekta realizācija plānota laika posmā no 2015.–2022.gada 31.decembrim.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas