Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pagarina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amatu


Pagarina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amatu2021.10.27 Komentāri (0) Pagarina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amatu

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija" izsludina konkursu uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs/a amatu

 

Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amata pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

 • izglītība - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zinātnē, kas saistīta ar departamenta kompetencē esošajām jomām;
 • profesionālā pieredze - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vadošajos amatos (t.sk. struktūrvienības vadītāja amatā).

 

Pieredze vienā no šādām departamenta darbības jomām:

 • projektu īstenošanā;
 • nekustamo īpašumu pārvaldības jautājumos;
 • būvniecības jomā.

 

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • profesionālas zināšanas departamenta darbības jomās;
 • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
 • iemaņas kolektīva vadīšanā;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
 • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
 • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
 • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
 • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.

 

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

 

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Attīstības un būvniecības departamenta darbu;
 • nodrošināt departamenta budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu atbilstoši departamenta darbības jomām;
 • pārraudzīt un koordinēt departamenta struktūrvienību – Attīstības un plānošanas nodaļas, Būvniecības nodaļas, Nekustamo īpašumu nodaļas, Vides speciālista un Galvenā teritorijas plānošanas speciālista darbu;
 • nodrošināt departamenta uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
 • nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
 • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
 • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
 • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniegt Bauskas novada pašvaldības vadībai un Bauskas novada administrācijas vadītājam informāciju par departamenta kompetencē esošo uzdevumu izpildes rezultātiem un priekšlikumus iestādei noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai un darbības uzlabošanai;
 • sniegt konsultācijas pašvaldības vadībai un  darbiniekiem par viņa kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus;
 • nodrošināt un organizēt pakļautībā esošo darbinieku amata aprakstu izstrādi un aktualizēšanu, kā arī iesniegt Administrācijas vadītājam priekšlikumus par departamenta struktūru, darbinieku skaitu, amatu aprakstiem, darbinieku darba samaksu, materiālo stimulēšanu, darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu, kā arī disciplināro sodīšanu;
 • piedalīties dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā atbilstoši departamenta darbības jomai.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • pretendenta stratēģisko redzējumu par Attīstības un būvniecības departamentu (ne vairāk kā 3 lpp. datorrakstā);
 • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

 

Pretendenti pieteikumu, norādot „Konkursam uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv.

 

Pieteikuma iesūtīšana jānodrošina līdz 2021.gada 16.novembrim, pl.16.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2130 euro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

 

Konkursa nolikums: ŠEIT. 

 

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas