Otrdiena, 07. Februāris, 2023. Nelda, Ričards, Rihards, Rišards

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2017.04.27 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

BAUSKAS NOVADA DOMES  SĒDES  
D A R B A    K Ā R T Ī B A

2017.gada 27.aprīlī plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.
  Ziņo: G.Liepa
 2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
  Ziņo: G.Liepa
 3. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo: A.Vērmanis
 4. Par Ivetas Kubliņas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo: D.Strazdiņa
 5. Par kultūras mantojuma objekta- Bauskas pils- darbības stratēģijas 2017.- 2025.gadam, ietverot ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būves, apstiprināšanu.
  Ziņo: M.Skanis
 6. Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Zemgales mutes veselības centrs”.
  Ziņo: I.Ruhocka
 7. Par finansējuma piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
  Ziņo: I.Svētiņš
 8. Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 9. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 10. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežotnes pamatskola” attīstības plāna 2016./2017.- 2018./2019.mācību gadam saskaņošanu.
  Ziņo: D.Lapkovska
 11. Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
  Ziņo: Z.Kārkliņa
 12. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
  Ziņo: M.Bauvare
 13. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA “Gaižēni” un SIA “Tunkūni” naudas balvas Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.klašu izglītojamiem par augstiem mācību sasniegumiem” apstiprināšanu.
  Ziņo: M.Bauvare
 14. Par Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā “Sporto visa klase”.
  Ziņo: M.Bauvare
 15. Par apropriācijas pārdali.
  Ziņo: I.Spurķe
 16. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
  Ziņo: S.Oļehnoviča
 17. Par finansējuma piešķiršanu piemiņas plāksnes izgatavošanai Vilim Olavam.
  Ziņo: S.Oļehnoviča
 18. Par nekustamā īpašuma Gailīšu pagastā iznomāšanu.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 19. Par finansējumu kļavu stādu iegādei alejas stādīšanai Uzvaras ciemā, Gailīšu pagastā.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 20. Par atteikumu atjaunot dzīvojamās telpas “Lauktehnika 14”- X, Īslīces pagastā īres līguma termiņu.
  Ziņo: S.Kazāka
 21. Par dzīvojamās telpas Plūdoņa iela 13- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 22. Par dzīvojamās telpas Rūpniecības iela 18- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 23. Par dzīvojamās telpas Kalēju iela 1A- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 24. Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 25. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 26. Par dzīvojamās telpas “Celtnieki”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 27. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā izīrēšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 28. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā izīrēšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “Pāce 2”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “Kūdra 2”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 31. Par dzīvojamās mājas Dārza iela 18, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo: S.Kazāka
 32. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
  Ziņo: Z.Ašmane
 33. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
  Ziņo: Z.Ašmane
 34. Par Bauskas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
  Ziņo: A.Eglinska
 35. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 60A, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
  Ziņo: D.Sausā
 36. Par zemesgabalu daļu Krasta ielā 2 un Ziedoņu ielā 2B, Bauskā iznomāšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 37. Par zemes vienības daļas Dārza ielā 9, Bauskā iznomāšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu XI Mežotnes pilskalna svētkiem.
  Ziņo: I.Tijone
 39. Par atbalstu Bauskas sinagogas piemiņas vietas projekta 2.posmam.
  Ziņo: I.Tijone
 40. Par atbalstu Saules dārza skvēra, Bauskā labiekārtojumam.
  Ziņo: I.Tijone
 41. Par atbalstu projektam “Privāto iniciatīvu palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai”.
  Ziņo: I.Tijone
 42. Par starptautiskā kultūrtūrisma maršruta izveidi.
  Ziņo: I.Tijone
 43. Par projekta Accelerate Sunshine darba grupas izveidi.
  Ziņo: I.Tijone
 44. Par atbalstu projektam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.
  Ziņo: I.Tijone
 45. Par atbalstu projektam “Atkritumu dalītas savākšanas punktu izveide un pilnveidošana Bauskas novadā”.
  Ziņo: I.Tijone
 46. Par projektu konkursā “Mēs savam novadam 2017” iesniegto projektu apstiprināšanu.
  Ziņo: I.Tijone
 47. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
  Ziņo: I.Ruhocka
 48. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas