Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2017.01.26 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

BAUSKAS NOVADA DOMES  SĒDES  

D A R B A    K Ā R T Ī B A

 

2017.gada 26.janvārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

Ziņo: G.Liepa

 1. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.358 nosaukuma un adreses maiņu.

Ziņo: L.Vasiļauska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa

 1. Par atteikumu atjaunot dzīvojamās telpas Baznīcas iela 12- X, Bauskā īres līguma termiņu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Ceplis 11”- X, Mežotnes pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Skolas iela 8- X, Mežotnes pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Bauskas iela 11- X, Dāviņu pagastā izīrēšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Īslīči”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 3”- X, Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3, Pasta ielā 2, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Pāces skolotāju māja”, Gailīšu pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0231 Ceraukstes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 15, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Kalna iela 10, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Baznīcas iela 3, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

Ziņo: L.Tijone

 1. Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumu.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par aizņēmumu projekta “Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” īstenošanai.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par aizņēmumu projekta “Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” īstenošanai.

Ziņo: I.Tijone

 

 1. Par atbalstu projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par kārtību, kādā dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam 2017””.

Ziņo: Jolanta Kalinka

 1. Par Sabiedriskās kārtības nodaļas reglamenta grozījuma saskaņošanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par Kancelejas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas reglamenta saskaņošanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas