Otrdiena, 16. Augusts, 2022. Astra, Astrīda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

NOVADA DOMES SĒDE


2016.04.28 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

D A R B A    K Ā R T Ī B A

2016.gada 28.aprīlī plkst.10

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

Ziņo: G.Liepa

 1. Par Ilvas Vansovičas atbrīvošanu no amata.

Ziņo: E.Grigorjeva

 1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Vērmanis

 1. Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības saskaņošanu.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.4 precizēšanu.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.Č.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

Ziņo: B.Grantiņa

 1. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” precizēšanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu darbības saskaņošanu.

Ziņo: B.Svareniece

 1. Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” attīstības plāna 2016.- 2019.gadam saskaņošanu.

Ziņo: B.Svareniece

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: I.Svētiņš

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas siltums” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: I.Rūsis

 1. Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”.

Ziņo: M.Vilciņš

 1. Par finansējumu būvprojekta izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes ciema ūdensvadam.

Ziņo: L.Šarķe

 1. Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam.

Ziņo: L.Šarķe

 1. Par finansējumu ielu apgaismojuma remontdarbiem Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā.

Ziņo: N.Vāvers

 1. Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam Ceraukstes pagasta “Tautas namā”.

Ziņo: V.Janševskis

 1. Par finansējumu zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta “Tautas namā”.

Ziņo: V.Janševskis

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā “Par projekts “Zivju resursu pavairošana Mūsas upē” iesniegšanu”.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par projektu konkursā “Mēs savam novadam” iesniegto projektu apstiprināšanu.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par ainavu arhitektu plenēra Bauskā nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par zemes vienības daļas Dārza ielā 9, Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ainavu ferma”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Plēšu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dubļu starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vētru lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Galiņu starpgabals”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceplis 6 starpgabals”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par SIA “Zemgales EKO” peļņu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 18- 58, Bauskā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza iela 9- 20, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B- 15, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par dzīvojamās telpas “Īslīči”- 4, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par dzīvojamās telpas “Ceplis 13”- 2, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- 5, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas novada amatpersonu rīcības izvērtēšanu.

Ziņo: A.Novickis

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas