Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi Vides un attīstības komitejas sēde


Notikusi Vides un attīstības komitejas sēde2020.01.16 Komentāri (0) Notikusi Vides un attīstības komitejas sēde

Vides un attīstības komitejas sēdē 16.janvārī deputāti izskatīja trīs lēmuma projektus.

 

Izsolē pārdos kustamo mantu - cirsmu

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par cirsmas nekustamā īpašumā „Skarlauki” Codes pagastā, kas pieder pašvaldībai, pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli. „Skarlaukos” plānota grāvju trases tīrīšana. Kopējais īpašuma lielums ir 41,4 ha, izsolīta tiks cirsma 8,9 ha platībā.

Kā atzina Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Feldmanis, pēc zemes gabala sakārtošanas cirsma ar laiku pati atjaunosies, jo tajā augošās koku sugas pašatjaunojas.

 

Plāno sakārtot upju ainavas infrastruktūru

Deputāti lēma par nodošanu publiskajai apspriešanai sagatavoto Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskā plānojuma 1.redakciju.  Saskaņā ar Bauskas novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu „Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projektam „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”” ārpakalpojumu sniedzējs SIA „BM-projekts” sagatavojusi un iesniegusi dokumentu, kuru plāno nodot publiskajai apspriešanai ne mazāk kā 3 nedēļas. Informācija par publiskās apspriešanas laiku un vietu tiks publicēta pašvaldības mājas lapā un novada informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.

 

Apspriedīs pilsētas robežu paplašināšanas 2.redakciju

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ārpakalpojumu sniedzējs SIA „Reģionālie projekti” sagatavojusi un iesniegusi pašvaldībā Bauskas novada teritorijas plānojuma 2.redakciju un Vides pārskata projektu lēmuma par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pieņemšanai.

Jau informējām, ka 1.redakcijas publiskā apspriešana izsauca lielu Bauskas apkārtnes pagastu iedzīvotāju interesi. Apkopojot pirmajā publiskajā apspriešanā izteiktos priekšlikumus izstrādāta 2.redakcija.

Dokumenta publiskā apspriešana paredzēta Bauskas Kultūras centrā. Par apspriešanas laiku informācija tiks sniegta vēlāk.

Deputāti ierosināja šo jautājumu skatīt arī Finanšu komitejas sēdē, lai vēlāk to apstiprinātu Domes sēdē.

Publiskā apspriešana ilgs ne mazāk kā 3 nedēļas un informācija par publiskās apspriešanas laiku tiks publicēta pašvaldības mājas lapā un novada informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas