Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Notikusi Finanšu komitejas sēde


2014.06.19 Komentāri (0) Notikusi Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēdē 19.jūnijā deputāti lēma par līdzekļu piešķiršanu biedrībai  „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska””. Deputāti atbalstīja biedrības projekta „Veselība un sports” pieteikumu par EUR 700 piešķiršanu divu apjomīgu pasākumu rīkošanai. Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, dodot iespēju cilvēkiem ar dažādām saslimšanām tikties kopīgos kultūras un sporta pasākumos. 

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes: starptautiskas invalīdu sporta sacensības ar Lietuvas valsts Biržu invalīdu biedrību un konkursa „Gada sportists” noslēgums, Ziemassvētku pasākums, biedrības 10.gadu jubilejas pasākums.

Projektu paredzēts finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada  Sociālais dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

Deputāti atbalstīja un virzīja uz domes sēdi lēmumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Bauskas Mūzikas skolai. Profesionālās ievirzes izglītības programmas realizēšanai  nākamajā mācību gadā nepieciešams piešķirt EUR 6720. Jūnija sākumā noskaidrots, ka mūzikas skolā palielinājies audzēkņu skaits, kuri uzsāks mācības 1.septembrī. Skolā tiks īstenota jauna programma ģitāras spēle un nepieciešams papildu finansējums pedagogu mēnešalgu izmaksām laika periodā no 1.septembra līdz 31.decembrim. Deputāti bija vienisprātis, ka pašvaldībai ir jāatbalsta vispusīgu personību veidošana, tādēļ svarīgi atbalstīt ārpusskolas aktivitātes un profesionālās ievirzes izglītību.

Deputāti atbalstīja Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktores Benitas Svarenieces ierosinājumu precizēt audzēkņu vecāku mēneša līdzfinansējuma apjomu. Maksājumu EUR 2.85 ierosināts noapaļot uz EUR 3.00. savukārt vokālās studijas „Miljons” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma EUR 14.20 apjomu ierosināts samazināt uz EUR 10.00 mēnesī. Šie priekšlikumi tapuši, ņemot vērā Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu vecāku ieteikumus. 

Finanšu komitejā atbalstīja  dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Purviņš” iesniegumu par projekta „Mājas pagalms – mūsu kultūrvides spogulis Bauskā” īstenošanu Pļavu ielā 8. Projekta ietvaros paredzēti daudzdzīvokļu ēkas iekšpagalma labiekārtošanas darbi, t.sk. apstādījumu izveidošana, kanalizācijas aku vāku augstuma regulēšana, atpūtas vietas izbūve, drošības (barjeru) elementu uzstādīšana. Ja deputāti domes sēdē lems atbalstīt šī projekta īstenošanu, pašvaldība, atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, piešķirs līdzfinansējumu EUR 3182.24. 

Bauskas novada Mūsas ciemā 2014.gada janvārī pabeigts īstenot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā”, līdz 2014.gada 30.maijam veikti visi labiekārtošanas darbi. Pēc projekta īstenošanas Mūsas ciemā ir palielinājušās ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas izmaksas, jo ir izbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas un jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, līdz ar to Mūsas ciemā nepieciešams noteikt lielākus komunālās saimniecības tarifus atbilstoši citos Gailīšu pagasta ciemos noteiktajam tarifam. Deputāti lēma atbalstīt grozījumu veikšanu, lai nodrošinātu komunālās saimniecības ieņēmumu atbilstību izdevumiem.

Lēmuma projekti virzīti uz domes sēdi, kura notiks 26.jūnijā.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas