Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēgusies dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme Bauskā


Noslēgusies dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme Bauskā2015.03.03 Komentāri (0) Noslēgusies dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme Bauskā
3.martā Bauskas Kultūras centrā notika dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi sākotnējās sabiedriskā apspriešanas sanāksme. Uz tikšanos ar projekta darba grupu bija ieradušies ap 350 iedzīvotāju no visas novada teritorijas. Sanāksmes ievadā projekta darba grupas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projekta izstrādes gaitu, kā arī ar to, kas ir ietekmes uz vidi novērtējums un kas tajā tiek ietverts. Tika uzsvērts, ka šobrīd neviens no diviem alternatīvajiem trases risinājumiem netiek uzskatīts par piemērotāku un tieši tādēļ tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums, lai pieņemtu lēmumu par atbilstošāko trasējuma variantu. Pēc informatīvā ievada, klātesošie tika aicināti uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus.

Kopējais iedzīvotāju noskaņojums attiecībā uz Rail Baltica izbūvi bija drīzāk pozitīvs, taču no tā, cik daudz tika vaicāts, var secināt, ka sabiedrībā, pirmkārt, ievērojami trūkst informācijas par to, kā notiks ar Rail Baltica izbūvi saistītie procesi un, otrkārt, iedzīvotāji vēlas iesaistīties projekta īstenošanas gaitā un vēlas būt par to informēti. Sanāksme ilga nepilnas trīs stundas, kuru laikā no dažādiem aspektiem tika apskatīti ar dzelzceļa izbūvi saistītie jautājumi.  

Viens no visvairāk iztirzātajiem jautājumiem bija saistīts ar nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa izbūves vajadzībām. Iedzīvotāji vēlējās dzirdēt atbildes uz jautājumiem, kas skar tieši viņu individuālo situāciju. Tā kā nākotnē plānots izbūvēt arī transporta maģistrāli VIA Baltica, tad, kā norādīja daudzi sanāksmes apmeklētāji, ir ļoti būtiski, lai abas šīs starptautiskās transporta līnijas būtu izvietotas iespējami tuvāk viena otrai un, lai starp tām neveidotos tā dēvētā mirusī zona. Par šādu risinājumu iestājās arī lielākie novada lauksaimnieki, kuru īpašumus skar plānotās dzelzceļa līnijas izbūve. Kā z/s Eriņi, tā z/s Mālnieki pārstāvji norādīja, ka lauksaimniecība ir Bauskas novada iedzīvotāju pamatnodarbošanās. Auglīgās Bauskas novada lauksaimniecības zemes ir nacionālas nozīmes bagātība, un šis faktors ir jāņem vērā, izdarot izvēli starp vienu vai otru trases alternatīvu.  Lauksaimniekus ļoti uztrauc arī jautājums, kā būvniecība ietekmēs meliorācijas sistēmu.

Bauskas novada iedzīvotājus satrauca arī trases šķērsojuma vietas. Turklāt būtiski ir ne tikai tas, cik biežas būs šīs šķērsojuma vietas, bet arī tas, vai būs ievērtēta šķērsojuma vietu piemērotība lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas vienību kustībai. Satiksmes ministrijas pārstāvis aicināja iedzīvotājus sniegt informāciju projekta darba grupai, lai pilnvērtīgi varētu izvērtēt katru konkrētu situāciju un projektā ieplānot atbilstošākos risinājumus.

Vairāki iedzīvotāji uzdeva jautājumus par dzelzceļa līnijas būvniecības gaitu. Kā šis process ir plānots? Vai visu dzelzceļa līniju būvēs vienlaicīgi jeb tas tiks darīts kārtās? Iedzīvotājus interesēja, vai tiks atsavinātas arī būvniecības procesam nepieciešamās teritorijas? Tāpat ļoti būtisks ir jautājums par dzelzceļa izbūves ietekmi uz esošo infrastruktūru – pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, pa kuriem būvniecības laikā pārvietosies ceļu būvnieku tehnikas vienības.

Kāds tad īsti ir Bauskas novada ieguvums no plānotās dzelzceļa izbūves, ja šobrīd Bauskas novada teritorijā nav plānota pieturvieta? Šis jautājums noteikti satrauc ne vienu vien novada iedzīvotāju, un tas atspoguļojās arī sanāksmes dalībnieku uzdotajos jautājumos. Projekta darba grupas pārstāvis Neils Balgalis norādīja, ka šie ieguvumu skatāmi ilgtermiņā. Šobrīd tiek runāts par starptautiskas dzelzceļa līnijas izbūvi, taču jāsaprot, ka Rail Baltica ir bāze, uz kuras pamata Latvija varēs attīstīt savu lokālo dzelzceļa tīklu – kā kravu tā pasažieru pārvadājumus. Līdz ar Rail Baltic izbūvi Latvija iegūs pilnvērtīgu infrastruktūras tīklu, kas sevī līdz ar starptautisku ostu un lidostu ietvers arī starptautiskus dzelzceļa pārvadājumus.

Atbildot uz visiem jautājumiem, projekta darba grupas pārstāvji uzsvēra, ka tiek meklēti labākie risinājumi. Ir skaidrs - nebūs varianta, kurā izbūvējamā dzelzceļa līnija neskartu neviena iedzīvotāja intereses, tomēr visiem kopā strādājot un savstarpēji sadarbojoties ir iespējams rast piemērotāko un iespējami nesāpīgāko risinājumu. Kā pilnsabiedrības „RB Latvija”, tā Satiksmes ministrijas pārstāvji aicināja iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un līdz pat sākotnējās sabiedriskās apspriešanas beigām - 15.martam - sniegt savus ieteikumus un priekšlikumus. Visērtāk to var izdarīt Rail Baltica mājas lapā- http://railbaltica.info/. Tiem, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izpētes gaitu, pieejams informatīvais tālrunis 27577344. Zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, iedzīvotāji var gūt norādes, kur meklēt interesējošo informāciju.

 

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas