Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēgusies adrešu nomaiņa Bauskas pilsētā


Noslēgusies adrešu nomaiņa Bauskas pilsētā2020.12.14 Komentāri (0) Noslēgusies adrešu nomaiņa Bauskas pilsētā

Līdz ar Bauskas pilsētas teritorijas paplašināšanu, bija nepieciešams veikt adresācijas nomaiņu pilsētai pievienotajās teritorijās.

Iemesli adreses nomaiņai bija vairāki.

 

Kāpēc tika mainīta adresācija?

Iekļaujoties Bauskas pilsētā daudziem īpašumiem Bērzkalnu, Jauncodes, Janeiku un Mūsas ciemos adrese nomainījās uz adresi Bauskā.

Piemērs
Pūriņu ielas, Mūsas ciemā iedzīvotāju adrese tagad ir Pūriņu iela X, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.
(Iepriekšējā adrese -  Pūriņu iela X, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901)

Paplašinot pilsētas teritoriju, daudzviet pievienotajās teritorijās ielu nosaukumi bija tādi paši kā Bauskas pilsētā, tāpēc bija nepieciešams veikt ielu nosaukumu maiņu. Ielu nosaukumi tika mainīti tajās ielās, kurās ir mazāk nekustamo īpašumu, lai pārmaiņas skartu iespējami mazāku iedzīvotāju skaitu.

Piemērs
Upes iela Jauncodes ciemā, Codes pagastā ir pārtapusi par Laivu ielu un tur dzīvojošo adrese ir Laivu iela X, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 
(Iepriekšējā adrese Upes iela X, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901)

Daudzviet pilsētai pievienotajās teritorijās bija ielas un ceļi, kuriem līdz šim nebija piešķirts nosaukums. Saskaņā ar adresācijas nosacījumiem, iekļaujot šīs teritorijas pilsētā, bija nepieciešam piešķirt nosaukumus ielām, kurām to nav.

Piemērs
Dārznieku ceļš
Dārznieku ceļš 2, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
(iepriekšējā adrese „Krastmaļi", Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV3901)

Tilta iela
Tilta iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
(iepriekšējā adrese „Bērzkalni 6", Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901)

Iedzīvotāji izteica vēlmi veikt ielas nosaukuma maiņu.

Piemērs
Dreņģerkalna ielas iedzīvotāji savu ielu vēlējās pārdēvēt par Jauncodes ielu. Tur dzīvojošo adrese šobrīd ir Jauncodes iela X, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 (iepriekšējā adrese Dreņģerkalna iela X, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov. LV-3901)

 

Kam jāziņo par adreses maiņu?

Valsts adrešu reģistru, kurā ir iekļautas visas Latvijas adreses, uztur Valsts zemes dienests (VZD). Par adreses maiņu, likvidāciju vai jaunas piešķiršanu pašvaldība informē Valsts zemes dienestu, kurš attiecīgi izdara izmaiņas Valsts adrešu reģistrā, kura dati elektroniski sasaistās ar dažādiem valsts reģistriem, saņemot atjaunotos datus. Adrešu reģistru izmanto, piemēram, pašvaldības, Lauku atbalsta dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata u.c. Sasaisti ar Valsts adrešu reģistra datiem izmanto arī Valsts glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts un Pašvaldības policija.

Īpašniekiem, kura īpašumā esošajam adresācijas objektam mainīta adrese, valsts iestādes par to nav jāinformē, izņemot Uzņēmumu reģistru. Juridiskajām personām ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu. Tās maiņa būs bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu. Par adreses maiņu jāziņo ikvienam saimnieciskās darbības veicējam, kuram normatīvajos aktos ir noteikta īpaša reģistrācijas kārtība.

 

Dokumenti joprojām aktuāli

Dokumenti, kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saņems informāciju par mainītajām adresēm, tāpēc iedzīvotājiem lielākajā daļā gadījumu nebūs nepieciešams atkārtoti deklarēt dzīvesvietu.

Gadījumos kad tiek mainīta adrese, normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Atbilstoši Adresācijas sistēmas noteikumiem, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru. Dokumenti, kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var veikt to maiņu, bet tas nav obligāti. Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, kurš nemainās.

 

Ēku numura zīmes piegādās pašvaldība

Pēc pašvaldības pieņemtā lēmuma par adrešu maiņu trīs mēnešu laikā nepieciešams uzstādīt ēku un telpu grupu numuru zīmes. Bauskas novada pašvaldība ir izgatavojusi ēku numura zīmes un tās iespēju robežās tiks piegādātas iedzīvotājiem vēl šī gada ietvaros. Ja kāds tomēr sava īpašuma numura zīmi nebūs saņēmis, to piegādās jaunā gada pirmajās nedēļās.

 

Jāinformē visi, no kuriem saņemat korespondenci vai sūtījumus

Par adreses maiņu iedzīvotājiem, protams, par jauno adresi ir jāinformē savi ģimenes locekļi, radi, draugi, paziņas un jebkura cita persona, kas nosūta privāta rakstura sūtījumus uz konkrēto adresi. 

Tomēr ikviens var būt drošs, ka pasūtītā avīze vai žurnāls nonāks īstajā pastkastītē. "Latvijas Pasts" pārkārto drukāto preses izdevumu abonentu adrešu datubāzi, un abonenti izvēlētās avīzes vai žurnālus saņems dzīvesvietas jaunajā adresē.

 

Kur pārliecināties par akutālajām adresēm?

Par aktuālajām adresēm ikviens var pārliecināties, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju VZD datu publicēšanas portālā kadastrs.lv vai mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv. Deklarētās dzīvesvietas adresi ikviens var pārbaudīt elektroniski e-pakalpojumā "Mani dati iedzīvotāju reģistrā" www.latvija.lv.

Lēmumi par adreses maiņu tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kur bez maksas ir pieejami visiem, līdz ar to nav nepieciešama izziņa par adreses maiņu, informācija ir publicēta arī pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv,  Ja persona vēlas, tā var vērsties savā pašvaldībā un pieprasīt izziņu par adreses maiņu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldību, zvanot uz tālruņa numuru 63963977

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas