Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”


Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”2020.05.18 Komentāri (0) Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”

Š.g.30.aprīlī noslēdzies divus gadus īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projekts “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE), Nr.LLI-291. Projekta ieviešanas partneri – Zemgales Plānošanas reģions (LV), Baltijas Vides Forums (LV), Jelgavas novada pašvaldība (LV), Bauskas novada pašvaldība (LV), Rundāles novada pašvaldība (LV), Biržu rajona pašvaldība (LT), Biržu Reģionālā parka direkcija (LT), Žagares Reģionālā parka direkcija (LT).

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, arī projekta ENGRAVE partneri ievēroja noteiktos piesardzības pasākumus un noslēguma konference tika organizēta neierasta veidā - tiešsaistē. Konferences mērķis bija informēt par projekta sasniegumiem ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā, kā arī pasākumu īstenošanā, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.

Teritorijas plānotāja Dace Platonova informēja par SIA “BM-projekts” izstrādāto Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematisko plānojumu, akcentējot tematiskā plānojuma ietvaros izstrādātos priekšlikumus ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai, kas vērsti uz dabas un kultūrvides vērtību saglabāšanu, upju dabiskās ekosistēmas atjaunošanu un publiskās ārtelpas ilgtspējīgu attīstību.

 

Biedrības “Ūdensaina” hidrobiologs Loreta Urtāne prezentēja projekta ietvaros veiktās aktivitātes Mūsas un Mēmeles upes posmos saistībā ar upes gultnes tīrīšanas darbiem un aizaugušo ūdensceļu tīrīšanu ar pašvaldības iegādāto multifunkcionālo iekārtu – amfībiju (modelis TRUXOR 5045). Loreta Urtāne sniedza arī vispārēju izpratni par upju apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu.

 

Tiešsaistē, pārrunājot ENGRAVE projektā īstenotās aktivitātes un galvenos projekta ieguvumus, projektu vadītāji uzteica veiksmīgi izveidojušos partnerību pārrobežu projektu īstenošanā un tika diskutēts arī par turpmāko tematisko sadarbības perspektīvu.

 

Projektā “ENGRAVE” Bauskas novada pašvaldība un pārējie sadarbības partneri īstenojuši virkni dažādu pasākumu un aktivitāšu:

 • izstrādāta metodoloģija par reģionālo un vietējo ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu zemieņu teritorijās (2018);
 • noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens (25.-29.09.2018.) projekta partneriem uz Mančestru, Lielbritānijā, izzinot zaļās infrastruktūras, ainavu un teritoriju plānošanas principus, upju atjaunošanas, bioloģiskās daudzveidības un ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus;
 • iegādāta multifunkcionāla iekārta – amfībija (modelis TRUXOR 5045) (2019);
 • izstrādāts Zemgales Reģionālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns (2019);
 • izstrādāts Bauskas pilsētas upju ainavas un zaļās infrastruktūras tematiskais plānojums (2020);
 • izstrādāts Svētes upes atveseļošanas plāns (2020);
 • sagatavots ainavu un zaļās infrastruktūras plāns Svētes upes sateces baseinam un Biržu pilsētai;
 • noorganizētas starptautiskās apmācības “Dabas aspekti ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanā” (14.-15.11.2018.), Biržos, Lietuvā;
 • noorganizēts seminārs “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana” (12.-13.09.2019.) Bauska/Rundāle;
 • izveidots video klips trīs valodās (latviešu, lietuviešu, angļu) par projektā sasniegto (2020);
 • sagatavota un publicēta brošūra “Zemieņu upju zaļā infrastruktūra dabai un cilvēka labklājībai” (2020);
 • izstrādātas konsolidētas projekta rekomendācijas par projekta laikā gūtajām atziņām (2020).

Projekta “ENGRAVE” mērķis - uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā. Kopējais projekta finansējums ir 583 300,34 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 495 805,26 EUR. Bauskas novada pašvaldības projekta daļa – 137 183 EUR (tostarp ERAF 65 180,55 EUR).

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ilze Munda, Dace Platonova
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja un teritorijas plānotāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas