Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”


Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”2019.06.27 Komentāri (0) Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š.g.30.jūnijā noslēdzies divus gadus īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projekts “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155. Projektu ieviesa divas pašvaldības – Bauskas novada pašvaldība un Pasvales rajona pašvaldība Lietuvā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūnija mēnesī realizētas divas noslēdzošās projekta aktivitātes. Viena no tām - tikšanās ar Bauskas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi 12.jūnijā, prezentējot projektā paveikto un diskutējot par biznesa atbalsta bibliotēku lomu sabiedrības attīstībā. Projekta vadītāja Laine Baha informēja sanāksmes dalībniekus par projekta rezultātiem, būtisko ieguldījumu infrastruktūrā, atjaunojot Jaunsaules, Ozolaines un Gailīšu bibliotēkas, par bibliotēku kapacitātes celšanas pasākumiem un skolēnu neformālajiem izglītošanas pasākumiem uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu nostiprināšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta noslēguma pasākums – 20.jūnijā notikusī projekta noslēguma konference Marius Katališkis publiskajā bibliotēkā, Pasvalē, Lietuvā. Noslēguma konference abiem projekta partneriem bija pēdējā kopīgi īstenotā aktivitāte. Noslēguma konferencē piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieku no Bauskas un Pasvales pašvaldībām – abu pašvaldību vadītāji, projektu vadītāji, grāmatveži, bibliotēku pārstāvji, projektā apmācītie mentori, skolotāji un citi projektā iesaistītie pašvaldību speciālisti. Šīs konferences mērķis bija informēt par projekta rezultātiem un projekta pievienoto vērtību abu pašvaldību kontekstā.

 

Svinīgus noslēguma konferences atklāšanas ievadvārdus dalībniekiem teica Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un Pasvales rajona pašvaldības vadītājs Gintautas Gegužinskas. Abi pašvaldību vadītāji ir gandarīti par pārrobežu projektā “BUSINESS BAG” paveikto un kā lielāko ieguvumu no kopīgi īstenotā projekta minēja vairāku gadu garumā izveidojušos sadraudzību un efektīgo sadarbību bibliotēku un projektu īstenošanas jomā starp Bauskas novada Pasvales rajona pašvaldībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu projektā iesaistīto pašvaldību projektu vadītājas bija sagatavojušas prezentācijas par projektā īstenotajām aktivitātēm un galvenajiem projekta ieguvumiem, kā arī uzteica veiksmīgi izveidojušos partnerību pārrobežu projektu īstenošanā.

 

Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere un Pasvales M.Katališkis publiskās bibliotēkas vadītāja Danguole Abazoriuviene klātesošos iepazīstināja ar savu stāstījumu par bibliotēku lomu uzņēmējdarbības un komerczinību neformālās izglītības apguvē.

 

Pieredzes stāstā par skolēnu iesaisti projekta aktivitātēs dalījās divas projektā apmācītās mentores – Audrone Petraitiene no Pasvales Levensa sākumskolas skolotāja un Īslīces pamatskolas skolotāja Rita Straumīte. R.Straumīte kopā ar skolēniem bija sagatavojusi video materiālu, ar kura palīdzību pastāstīja par vērtīgo pieredzi un ieguvumiem līdzdarbojoties pārrobežu projektā “BUSINESS BAG”.

 

Iedvesmojošu lekciju par biznesa bibliotēku lomu, attīstības perspektīvām un mūsdienu tendencēm neformālajā biznesa izglītībā dažādos bērnu un jauniešu vecumposmos dalījās Inga Uvarova, SIA “ArtSmart” vadītāja, biznesa konsultante un Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla attīstības stratēģijas autore.

 

Konferences noslēgumā dalībnieki varēja apskatīt M.Katališkis publisko bibliotēku, kā arī telpas, kuras Pasvales rajona pašvaldība ar INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansiālo atbalstu izremontējusi un no jauna izveidojusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektā “BUSINESS BAG” Bauskas novada pašvaldība un Pasvales rajona pašvaldība īstenojusi virkni dažādu pasākumu un aktivitāšu: projekta vadības un uzraudzības sanāksmes visa projekta ieviešanas laikā, atjaunotas un aprīkotas telpas Ozolaines, Jaunsaules un Gailīšu pagasta bibliotēkās, kā arī atjaunotas un no jauna izbūvētas telpas Pasvales M.Katališkis publiskajā bibliotēkā, izstrādātas 3 neformālās izglītības apmācību programmas sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma posma skolēniem uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā, nodrošinātas bērnu un jauniešu neformālās apmācības Bauskas sākumskolas, Īslīces pamatskolas un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem kā arī skolēniem Pasvales rajona skolās, izstrādātas mentoru vadlīnijas darbā ar topošajiem uzņēmējiem – bērniem un jauniešiem (lejupielādē šeit.), organizētas skolotāju un bibliotekāru apmācības par mentoringu, izstrādāta biznesa simulācijas programma ECO SIM ADAM un tās metodoloģija, trīs posmos organizēts skolēnu biznesa ideju konkurss “Jaunie uzņēmēji bez robežām”, organizēti pārrobežu tirdziņi skolēniem Bauskā un Pasvalē, organizētas mentoru un skolēnu pārrobežu nometnes, iegādāta biznesa literatūra un attīstošās galda spēles, organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Somijas un Dānijas lielākajām un attīstītākajām mūsdienu bibliotēkām, organizēti skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni pie dažādiem uzņēmējiem, organizēts jauniešu biznesa forums un ēnu dienas, apmeklējot uzņēmumus, nodrošināti tīklošanās pasākumi starp vietēja un nacionālu līmeņa biznesa asociācijām un uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, nodrošināta projekta publicitāte un citas aktivitātes.

 

Projekta “BUSINESS BAG”, Nr.LLI-155 mērķis ir uzlabot infrastruktūru un celt to darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas. Projekta kopējās izmaksas ir 628 335 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 534 085 EUR.

 

*Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta  saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Laine Baha,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas