Ceturtdiena, 01. Decembris, 2022. Arnolds, Emanuels

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēdzies iekļaujošās izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā


Noslēdzies iekļaujošās izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā2015.12.09 Komentāri (0) Noslēdzies iekļaujošās izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā

Noslēguma konference par SOS izglītības projektu Bauskas 2.vidusskolā notika 8.decembrī. Šis projekts noritēja divos posmos no 2011.gada. Sākotnēji iekļaujošās  izglītības projekta aktivitātes bija plānotas trīs gadu garumā, vēlāk projekts divas reizes pagarināts par gadu. Šī gada nogalē projekts noslēdzas un tālāk iestrādes tiek nodotas pašvaldības pārziņā, kurai jālemj par iesāktā projekta finansējumu arī turpmāk. Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, uzrunājot konferences dalībniekus, atzina, ka ir paveikts svētīgs darbs un pašvaldība savu iespēju robežās centīsies projekta iestrādes turpināt – pilnā apjomā, vai citādā variantā, par to vēl jālemj deputātiem. Līdzšinējā projekta finansējums saņemts no SOS Bērnu ciematu asociācijas.

Konferences vadītāja, projekta koordinatore psiholoģe Ilze Nagurāviča savā prezentācijā stāstīja par izvirzītajiem un sasniegtajiem mērķiem – projekta vispārējais mērķis bija uzlabot izglītības kvalitāti Bauskas 2.vidusskolā, bet  specifiskais mērķis – izveidot sadarbību starp skolotājiem – skolēniem – vecākiem – vietējo pašvaldību – partneriem, ar mērķi veicināt speciālo izglītību uz bērnu orientētu pieeju.

Viņa pastāstīja, ka Ir radīta pozitīva izglītības vide, uzlabota skolas infrastruktūra – atbalsta personāls ieguvis piemērotas telpas nodarbībām, kā arī  papildināta skolas materiālā bāze – telpu renovācija, mēbeļu aprīkojuma iegāde, iekārtošana, projektora iegāde.

Kā pastāstīja mācību iestādes, kurā tika īstenots projekts, direktore Vera Grigorjeva – skolā ir ap piecdesmit bērnu, kas apmeklē iekļaujošās izglītības nodarbības. Iekļaujošā izglītība palielina līdzdalību dažādos procesos – ne tikai izglītības, bet arī sociālajos, tā samazina izslēgšanas iespēju no izglītības apguves procesa. Iekļaujošā izglītība mūsdienās strādā arī ar īpaši apdāvinātiem bērniem, lai viņos attīstītu talantu. V.Grigorjeva atzina, ka īstenotais projekts  deva iespēju individualizēt mācību procesu.

Projekta rezultātā ne tikai izveidojusies atbalstošā pedagoģiskā personāla komanda, bet arī radīta pozitīva izglītības vide, izveidota sistēma, kas strādā un palīdz izglītojamajiem apgūt mācību programmu, sniedz atbalstu vecākiem.

Konferencē savu viedokli par projekta ieguvumiem pastāstīja iesaistītie pedagogi, vecāki un speciālais projekta pedagogs Gunita Ūdre, kas sacīja, ka viņas uzdevums bija atrast iespēju, kā bērns var palīdzēt pats sev. Arī skolotāji paši mācās un gūst jaunu pieredzi darbojoties iekļaujošajā pedagoģijā.

V.Grigorjeva pateicoties projektā iesaistītajiem speciālistiem atzina, ka projekta noslēgums nedrīkst ietekmē pedagoģisko procesu un bērnam ir jāvar atnākt pie sava pedagoga un saņemt palīdzību.

 

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas