Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēdz sadarbības līgumus ar mērķi stiprināt sabiedrisko drošību


Noslēdz sadarbības līgumus ar mērķi stiprināt sabiedrisko drošību2021.07.15 Komentāri (0) Noslēdz sadarbības līgumus ar mērķi stiprināt sabiedrisko drošību

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības (Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, Biržu, Jonišķu un Rokišķu rajona pašvaldība) ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus, kas paredz ciešāku sadarbību sabiedriskās drošības nodrošināšanā un ietver turpmākas sadarbības procedūru drošības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā.


Procedūra


Delegāta iecelšana. Kad pašvaldības ir parakstījušas savstarpējās sadarbības līgumu, katra pašvaldība deleģē vai ieceļ vismaz vienu pārstāvi Pašvaldību sabiedriskās drošības komisijā (PSDK) un oficiāli rakstveidā informē Zemgales Plānošanas reģionu par nominēto pārstāvi. Informācijā par delegātu jāietver vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds, amats pašvaldībā, e-pasts un tālruņa numurs.


Kad iesaistītās pašvaldības ir iecēlušas pārstāvi PSDK, Zemgales Plānošanas reģions sazinās ar katru delegātu un saskaņo komisijas izveidošanas pirmās sapulces datumu un vietu.


Delegātu pirmā sapulce. Delegātu tikšanās laikā notiek Pašvaldību sabiedriskās drošības komisijas izveidošana, veicot šādas darbības:

  1. Delegāti vienojas par iespējamām aktivitātēm drošības pakalpojumu sniegšanas jomā un ierosina sadarbības konkrētus pasākumus, piemēram, kopīgu patrulēšanu un pieredzes apmaiņu, savstarpējas palīdzības sniegšanu starp pašvaldībām ārkārtas situācijās utt.
  2. Delegāti vienojas par PSDK vienotu Noteikumu izstrādi, kuros ietver vismaz šādu informāciju:
  • MPSC pienākumi un atbildība;
  • Dalības apraksts (dalībnieki, jauno dalībnieku uzņemšanas noteikumi, izstāšanās noteikumi utt.)
  • Sadarbības pasākumi drošības jomā;
  • Komisijas darba un kopīgo darbību uzraudzības un pārvaldības principi.
  1. Delegāti vienojas arī par PSDK Noteikumu izstrādes pabeigšanas termiņu. Nākamās PSDK sanāksmes sasaukšana notiek saskaņā ar izstrādātajiem Noteikumiem.
  2. Otrā delegātu sanāksme un Pašvaldību sabiedriskās drošības komisijas (PSDK) izveidošana. Līdz delegātu otrajai sanāksmei iesaistītajām pašvaldībām jau jāizstrādā PSDK Noteikumi, bet delegāti tos apstiprina un izveido komisiju. Otrās sanāksmes laikā izveido komisijas struktūru, kā arī pārrunā turpmākās sadarbības aktivitātes un vienojas par nākamās sanāksmes sasaukšanas laiku.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Vecumnieku novada dome* kā projekta partneris ieviesa kopā ar partneriem no pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks bija 29 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada augusta beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet Vecumnieku novada domes*  finansējums sasniedz 46126,94 EUR (t.sk. ERAF – 39 207,89 EUR).

*Pēc administratīvi teritoriālās reformas, apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadus, Vecumnieku novada dome ar 2021.gada 1.jūliju tika iekļauta Bauskas novada pašvaldībā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas