Piektdiena, 02. Decembris, 2022. Meta, Sniedze

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noslēdz projektu par darba ar jaunatni pilnveidošanu Bauskas novadā


Noslēdz projektu par darba ar jaunatni pilnveidošanu Bauskas novadā2017.09.25 Komentāri (0) Noslēdz projektu par darba ar jaunatni pilnveidošanu Bauskas novadā

Projekta “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” noslēguma seminārā Bauskā tika izvērtēti projekta rezultāti, apskatīti anketēšanā iegūtie dati un formulēti turpmāk veicamie darbi.

Galvenais darbs šajā projektā bija pētījums par Bauskas novada jauniešiem un viņu vajadzībām. Šie dati būs pamats institucionālās sistēmas pilnveidošanai darbam ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā vidējā laika periodā un ilgtermiņā. Aptaujā izzināts 439 jauniešu viedoklis.

2017. gada sākumā Bauskas novadā dzīvo 3 331 jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pēdējo trīs gadu laikā jauniešu skaits novadā samazinājies par 17% jeb 679 personām. Vidēji gadā novads "zaudē" 220 jauniešus.

Jauniešu īpatsvars Bauskas novada iedzīvotāju kopskaitā ir 14%, kas ir par 2% mazāk nekā 2014. gadā.

Konkrētu apdzīvotu vietu dalījumā novērojams, ka visstraujākais jauniešu īpatsvara samazinājums pēdējos trīs gados noticis Dāviņu pagastā (-27%) un Gailīšu pagastā (-22%). Savukārt salīdzinoši lēnāk jauniešu īpatsvars sarūk Ceraukstes un Mežotnes pagastos (-14%), kā arī Bauskas pilsētā (-15%).

Ikdienas aktivitātes absolūtajam vairākumam jauniešu notiek Bauskas novadā un ārpus novada jaunieši dodas parasti tikai uz kultūras un izklaides pasākumiem, kā arī, ja nepieciešama vizīte pie ārsta-speciālista. Abos minētajos aspektos Rīga ir izteikts Bauskas novada jauniešu "magnēts" - 59% novada jauniešu galvaspilsētā bauda kultūru un izklaidi, 58% apmeklē ārstus, un vēl 36% dodas arī iepirkties, bet 28% - vienkārši pavadīt brīvo laiku jeb "tusēt".

Lai gan vairākums - 60% - jauniešu ir apmierināti ar Bauskas novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku, tomēr 28% pauž negatīvus novērtējumus.

Kā pamatojums kritiskiem vērtējumiem par Bauskas novadu izteikti bieži tiek norādīts uz brīvā laika, atpūtas un izklaides iespēju trūkumu (to minējuši 73% no jauniešiem, kuri nav apmierināti ar Bauskas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu). Otra visbiežāk minētā atbilde ir - darba iespēju trūkums (to min 40% jauniešu).

Kopumā 54% jauniešu norāda, ka brīvā laika pavadīšanas iespējas ir tas jautājums, ko Bauskas novada pašvaldībai jārisina kā vienu no aktuālākajiem. Dažādas citas atbildes min ievērojami mazāks īpatsvars jauniešu. Uz nodarbinātības jautājumu risināšanas nepieciešamību norāda 21% jauniešu, sporta aktivitāšu nodrošināšanu - 17%, neformālās izglītības iespējām - 8%.

22. septembrī noslēguma seminārā piedalījās projekta īstenotāji, bija ieradušies pārstāvji no Valsts policijas, probācijas dienesta, Vecsaules un Uzvaras pagasta pārvalžu vadītāji. Viedokli pauda arī Bauskas novada jaunieši un deputāti Karīna Andreika un Artūrs Toms Plešs.

Apkopojot darba grupās apspriesto, tika formulēta būtiskākā atziņa: “Ir jāuzticas jauniešiem un jāatbalsta jauniešu iniciatīvas.” Tāpat klātesošie vienojās, ka darba efektivitātes paaugstināšanai novadā vajadzētu izveidot jaunatnes lietu speciālista amata vietu. Jaunatnes lietu speciālisti vai jaunatnes darbinieki ir nepieciešami arī pagastos.

Valsts policijas un probācijas dienesta pārstāvji apliecināja, ka ir gatavi nodrošināt preventīvo darbu audzināšanas stundās, sadarbībā ar Biznesa bibliotēku tiks izglītoti jaunie uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas novadā stiprinās jauniešu informēšanas platformu, rīkos jauniešu forumus un realizēs ilgtermiņa sadarbības projektus.  

Pētījums un projekta laikā gūtās atziņas, ierosinājumi tiks prezentēti novada domes deputātiem 28.septembrī.


Projekta “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” mērķis bija attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi novadā un sekmēt plānveida ilgtermiņa uzdevumu īstenošanu. Projekts īstenots laika periodā no 2017. gada maija līdz septembrim Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros.

Pētījuma ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes:

1. Apkopoti statistikas dati par jauniešu skaita dinamiku Bauskas novadā. Izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus, sniegts pārskats par Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu skaita izmaiņām pēdējo trīs gadu laikā, tai skaitā vecuma grupu dalījumā un konkrētu apdzīvoto vietu dalījumā (pagasti, Bauskas pilsēta). Statistikas dati ļauj vērtēt notikušās izmaiņas Bauskas novada iedzīvotāju struktūrā, kā arī paredzēt izmaiņu tālākas attīstības dinamiku vidējā un ilgtermiņā.

2. Kvantitatīva Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu aptauja. Tās ietvaros laika periodā no 2017. gada maija līdz jūlijam tika sasniegta 439 respondentu izlase, izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi (anketa tika programmēta e-vidē). Aptaujas lauka darbu organizēja un koordinēja biedrība “Apvienība JUMS”, informējot Bauskas novada jauniešus par aptaujas norisi un aicinot sniegt savu viedokli un vērtējumus. Daļa no aptaujā izmantotajiem jautājumiem tika adaptēti no jaunatnes politikas monitoringa, kuru regulāri īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (jaunākais monitoringa ziņojums pieejams par 2015. gadu). No monitoringa aizgūtajos jautājumos bija iespējams Bauskas novada jauniešu viedokļus un vērtējumus salīdzināt ar visu Latvijas jauniešu viedokļiem, tādējādi identificējot Bauskas novadam specifiskās atšķirības. Ziņojuma pielikumos pievienota aptaujas anketa un aptaujas tehniskā informācija.

3. Sagatavota pārskata analīze par emigrējušajiem jauniešiem no Bauskas novada. Izmantojot datus, kas iegūti ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu realizētā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” ietvaros (Nr. 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040), ko 2014. gadā realizēja LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, sniegts pārskats par to jauniešu viedokļiem un vērtējumiem, kuri emigrējuši uz ārvalstīm no Bauskas novada un šobrīd dzīvo citās valstīs. Šīs datu analīzes ietvaros iekļauti arī dati par visu no Bauskas novada emigrējušo iedzīvotāju viedokļiem un vērtējumiem, tādējādi sniedzot iespējas salīdzināt visu emigrējušo iedzīvotāju un tieši jauniešu viedokļus.

4. Sagatavots izvērtējums par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam. Izvērtējumā sniegts vispārējs vērtējums par tā atbilstību plānošanas dokumentu izstrādes labās prakses principiem, kā arī normatīvajam regulējumam. Papildus sniegti arī komentāri par konkrētiem jaunatnes politikas plānošanas aspektiem dotā dokumenta kontekstā.

5. Izstrādāti ieteikumi darba ar jaunatni institucionālās sistēmas un monitoringa sistēmas pilnveidošanai.

6. Projekta īstenošanas laikā notika arī pieredzes apmaiņas seminārs, kurā bija iespēja iepazīties ar Jelgavas novada pieredzi darba ar jaunatni jomā.


PĒTĪJUMS Bauskas novada jauniešu un darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi

PREZENTĀCIJA Projekts “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā”: Jauniešu viedoklis & Darba ar jaunatni izvērtējums


 

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas