Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Norvēģijas grantu programmā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai būs pieejami vairāk kā 14 miljoni eiro


Norvēģijas grantu programmā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai būs pieejami vairāk kā 14 miljoni eiro2020.07.16 Komentāri (0) Norvēģijas grantu programmā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai būs pieejami vairāk kā 14 miljoni eiro

14. jūlijā starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju tika parakstīts līgums par Norvēģijas grantu programmas „Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi” ieviešanu Latvijā. Šīs programmas īstenošanu nodrošinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), un tā sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt līdzfinansējumu 35% līdz 70% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām zaļo tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai.

Programmas  mērķis ir veicināt vērtību radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas uzņēmumos. Atbilstoši programmas nosacījumiem atbalsts tiks sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem trīs jomās: zaļās” inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti uzlabojošajas tehnoloģijas.

Šī programma motivēs uzņēmumus arvien vairāk domāt par to, kā efektivizēt savu darbu, ieviešot videi draudzīgas un inovatīvas tehnoloģijas, uz kuru pamata tiks veidoti jauni, eksportspējīgi produkti. Šobrīd Latvijas rūpniecību galvenokārt raksturo zemo tehnoloģiju uzņēmumi – gan vidēji augsto, gan augsto tehnoloģiju uzņēmumu īpatsvars ir tikai 15% no kopējās apstrādes rūpniecības nozares. ES vidējais rādītājs ir 47%. Augstu pievienoto vērtību var sniegt tikai augsto tehnoloģiju uzņēmumi, tādēļ ar Norvēģijas grantu atbalstu vēlamies stimulēt šādu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas uzņēmumos,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Programmā paredzētas vairākas uzņēmējdarbību atbalstošas aktivitātes. Tiks izsludināts atklāts konkurss Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešana ražošanā”, ar kuru tiks sniegts atbalsts videi draudzīgu ražošanas procesu un IKT risinājumu ieviešanai, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti un tādējādi veicinot uzņēmumu konkurētspēju. Šajā sadaļā būs iespējams saņemt līdzfinansējumu 200 līdz 600 tūkstošu eiro apmērā.

Tiks piedāvātas arī divu veidu neliela apjoma grantu shēmas. Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  produktu izstrāde” ar mērķi veicināt zaļo inovāciju un IKT produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” ar mērķi uzlabot dažādu sabiedrības grupu ikdienas dzīves kvalitāti, izstrādājot pielāgotus risinājumus, kas palīdz sekmēt ne vien dzīves kvalitāti, bet arī drošību un mobilitāti. Ar šiem grantiem tiks veicināta ne tikai jaunu produktu izstrāde zaļajās inovācijās un IKT, bet arī tādu produktu un tehnoloģiju attīstīšana, kas atbalsta mājas aprūpi, nodrošina e-veselības pakalpojumus, pacientu mobilitāti, saziņu starp dažādiem labklājības sistēmas pakalpojumu sniedzējiem un citus tehnoloģiskus risinājumus, kuri vērsti uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Atbalsta summa vienam projekta līdzfinansējuma saņēmējam šajā programmas sadaļā plānota 10 – 130 tūkstošu eiro apmērā.

Tāpat tiks īstenots viens iepriekš noteikts projekts Tehnoloģiju biznesa centrs”. Šo projektu īstenos LIAA kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.  Tehnoloģiju biznesa centrs uzņēmējiem sniegs padziļinātas zināšanas par inovatīvu biznesa ideju attīstīšanu, produktu prototipu veidošanu un virzīšanu tirgū. Klientiem tiks nodrošinātas augstvērtīgas apmācības, kā arī  produktu un pakalpojumu prototipu izstrādes pakalpojumi ar nozares ekspertu konsultācijām.

Kopējais programmas finansējums uzņēmumu atbalstam ir 14,7 miljoni  eiro, no kuriem Norvēģijas piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas līdzfinansējums ir  2,2 miljoni eiro. 

Programmas īstenošanu nodrošina LIAA, un tā tiks īstenota līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Informācijas avots:
EEA and Norway Grants Latvia


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas