Svētdiena, 26. Marts, 2023. Eiženija, Ženija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Norisinājusies kārtējā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde


Norisinājusies kārtējā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde2020.06.11 Komentāri (1) Norisinājusies kārtējā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju turpmāk vadīs Inita Nagņibeda

Kārtējā komitejas sēdē 10.jūnijā deputāti no jauna ievēlēja Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāju. Iepriekšējā komitejas vadītāja Karīna Andreika ir nolikusi deputāta mandātu. Tāpēc līdz nākamām pašvaldību vēlēšanām tika ievēlēts jauns komitejas priekšsēdētājs. Deputāts, komitejas dalībnieks Raitis Ābelnieks rosināja par komitejas vadītāju ievēlēt deputāti Initu Nagņibedu, jo viņai ir gan deputāta, gan šīs komitejas vadītāja pieredze.

Citi kandidātu priekšlikumi netika saņemti un komitejas dalībnieki vienbalsīgi nobalsoja par Initas Nagņibedas ievēlēšanu par komitejas priekšsēdētāju.

 

Deputāts Valdis Veips ierosināja par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Raiti Ābelnieku. Citi priekšlikumi netika saņemti un vienbalsīgi par komitejas priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Raitis Ābelnieks.

Apstiprina Sporta skolas nolikumu

Deputāti apstiprināšanai domes sēdē virzīja Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumu. Kā atzina izglītības iestādes direktore Biruta Grantiņa – nolikums ir izstrādāts atbilstoši paraugnolikumam, ievērojot sadaļu izkārtojumu un konkrētas prasības.

Saskaņo Bērnu un jauniešu centra attīstības plānu

Tālākai izskatīšanai domes sēdē deputāti virzīja lēmuma projektu par pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (BJC) attīstības plānu turpmākajiem trīs gadiem.

BJC sniedz iespēju bērniem un jauniešiem Bauskā kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, veicinot radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, kā arī praktisko dzīves prasmju un kompetenču apguvi, sekmējot profesijas izvēli zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā. BJC ap piecsimt audzēkui ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas vairāk kā trīsdesmit interešu izglītības programmās, apvienojot tajās gan Bauskas, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus.  Audzēkņi gūst panākumus skatēs un konkursos, kā arī audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās Bauskas novada kultūras dzīvē. Pedagogi iesaistās metodiskajā un pētnieciskajā darbībā, seko aktualitātēm izglītības jomā, ievieš jauninājumus, lai nodrošinātu iestādes konkurētspēju un kvalitatīvu bērnu un jauniešu individuālo izaugsmi veicinošu interešu izglītības mācību apguves procesu. Īpašā pievienotā vērtība ir vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un iesaistās ideju īstenošanā.

Kā deputātiem atzina BJC vadītāja Benita Svareniece, īpaša uzmanība nākamā periodā tiks pievērsta dažādu apmācību programmu ieviešanā pieaugušajiem.

Saskaņo nometņu darbību

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola vasarā organizēs četras nometnes saviem audzēkņiem florbolā un basketbolā. Nometnes notiks Engurē, Nīcā un Rundālē. Nometnes vadīs sertificēti speciālisti. Paredzēts arī vecāku līdzfinansējums.

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs jūlijā un augustā organizēs pa vienai nometnei „Raibā ziedu nedēļa”, kuras vadīs metodiķe Veronika Puķe un Benita Svareniece. Vecāku līdzfinansējums paredzēts 50 eiro apmērā vienam bērnam.

Veic grozījumus saistošajos noteikumos

Deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē grozījumus saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu.

Grozījumi nosaka, ka stipendiātam ir jāinformē pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un jāiesniedz rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu, bet bērna kopšanas atvaļinājums, ne ilgāk, kā līdz bērna pusotra gada vecumam.

 

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri

  • 2020-06-15 11:04 Aleksandrs Novickis Atbildēt
    Bauskas pašvaldības varas partiju “ētikas sargātājiem” Nagņibedas kundzei no bezkompromisa tiesiskuma partijas (JKP) un tēvzemietim Ābelnieka kungam acīmredzot tik ļoti “kurpe spieda”, ka pat nesagaidot kamēr iepriekšējās komitejas vadītājas Karīnas Andreikas (LRA) vietā domē darbu uzsāks deputāte Helvija Greiere bija jāsadala kārotais komitejas vadītāja krēsls!

Citas ziņas