Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

No 1.jūlija sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1.lote


No 1.jūlija sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1.lote - Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai2020.06.30 Komentāri (0) No 1.jūlija sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1.lote - Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai

Saskaņā ar projekta Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta" attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas Bauskas novadā Codes pagastā.

 

 

 

 

 

 

Projekta posms 1.lote - Ielas Kanalizācijas izbūve
1. Ošu ielas tīklu būvdarbi 01.07 – 20.08.2020.
2. Lauku ielas tīklu būvdarbi 01.07 – 20.08.2020.
3. Draudzības ielu tīklu būvdarbi 01.08 – 30.09.2020.
4. Ošu ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.
5. Lauku ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.
6. Draudzības ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.

 

Saskaņā ar Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārtas laika grafiku, visiem kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

 

SIA „Bauskas ūdens” minēto ielu posmu iedzīvotājus pēc projekta realizācijas aicina pieslēgties jaunizbūvētiem kanalizācijas tīkliem, un izņemt tehniskos noteikumus, kuri nepieciešami dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Darbus veiks SIA „Buildimpeks”, reģ. Nr.4010337696. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA „Firma L4”, Nr. 40003236001.

Būvatļauja Nr. BIS – BV – 4.2-2018-93 (14-4.1/26)

 

Ceļu satiksmes organizācija

 

Apbraucamo ceļu ierīkošanas gadījumā shematiski tiks parādīts nepieciešamais aprīkojums un tā novietojums (ar tehniskajiem līdzekļiem jāsaprot ceļa zīmes, luksofori, ceļa pagaidu apzīmējumi, norobežojošie elementi un brīdinājuma ierīces).

 

Tiks pielietotas ceļa zīmes atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77-1,2,3:2002 „Ceļa zīmes” prasībām, bet ceļa pagaidu apzīmējumi un norobežojošie elementi – atbilstoši LVS 85 ,,Ceļa apzīmējumi” prasībām (paredzēts uzstādīt II izmēru grupas ceļa zīmes ar 1. vai 2. klases gaismu atstarojošām virsmām – ceļa zīmes pamatne no cinkota tērauda, ceļa zīmju statņi – no cinkota tērauda caurules Ø60 mm.

 

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstums no ceļa segas virsmas brauktuves malā līdz zīmes apakšējai malai 2 m.

 

Satiksmes organizācijas shēmā tiks norādītas darba vietas aprīkojuma tehnisko līdzekļu uzstādīšana un esošo ceļa zīmju dislokācija.

Satiksmes shēma: ŠEIT.

 

 

SIA „Bauskas ūdens” aicina Bauskas pilsētas un Codes pagasta iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

Jautājumu gadījumā rakstīt SIA „Bauskas ūdens” info@bauskasudens.lv

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas