Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Mežotnes internātvidusskola turpinās darbību


Mežotnes internātvidusskola turpinās darbību2015.02.20 Komentāri (0) Mežotnes internātvidusskola turpinās darbību

Bauskas novada domes deputāti Apvienoto komiteju sēdē 19.februārī skatīja Izglītības nodaļas sagatavoto lēmumprojektu „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu” ar pielikumiem (SVID analīze, 2014.-2015.gada budžeta analīze, pašvaldības aizņēmumi).

Jautājuma apspriešanā iesaistījās gandrīz visi klātesošie deputāti, Izglītības nodaļas darbinieki un vairāki Mežotnes internātvidusskolas pārstāvji.

Debašu ievadā Izglītības nodaļas un Ekonomikas un finanšu nodaļas speciālisti deputātiem izklāstīja pamatojumu Mežotnes internātvidusskolas likvidācijai. J.Landorfs uzdeva jautājumu, cik audzēkņiem būtu jāmācās internātskolā, lai tās pastāvēšana nebūtu apdraudēta. Tika norādīts, ka būtu nepieciešami vismaz 70 skolēni, šāds izglītojamo skaits nodrošinātu normālu skolas funkcionēšanu. Šobrīd valsts mērķdotāciju pašvaldība saņem par 38 izglītojamajiem. Valsts budžeta mērķdotācija tiek maksāta par tiem internātskolā uzņemtajiem izglītojamajiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. No valsts budžeta saņemtā mērķdotācija ir nepietiekama, tādēļ pašvaldībai ir jāiegulda arī pašvaldības budžeta līdzekļi, lai nodrošināt skolas ikdienas uzturēšanas izdevumus. Deputāts A.Novickis vēlējās noskaidrot vai ir apzināti Bauskas novada bērni, kas nāk no sociālā riska grupas ģimenēm un vai tiešām šādu ģimeņu skaits novadā samazinās. Tika norādīts, ka lielākā daļa šādu ģimeņu bērnu veiksmīgi iekļāvušies un mācās citās novada izglītības iestādēs. Arī deputāte Rudīte Čakāne vērsa uzmanību uz to, ka Bauskas novada skolās ir radīti bērniem un ģimenēm ļoti draudzīgi apstākļi, un, iespējams, tieši tādēļ vecāki par sava bērna izglītības iestādi neizvēlas Mežotni, bet bērns mācās skolā, kas ir tuvu viņa dzīvesvietai.

Diskusijas turpinājumā kā galvenos argumentus Mežotnes internātvidusskolas darbības turpināšanai deputāti minēja finansiālā ieguvuma un zaudējuma samērojamību un rūpes par šobrīdējo izglītojamo turpmāko likteni. Tāpat deputāti norādīja, ka internātskolas slēgšana negatīvi ietekmēs Garozas ciema attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeni, jo daudzi iedzīvotāji nodarbināti skolā un līdz ar tās slēgšanu zaudētu darbu. Deputāte Aivija Kursīte norādīja, ka pašvaldība gadā no skolas darbinieku ienākumu nodokļu iemaksām saņem ievērojamus līdzekļus, kas ir līdzvērtīgi tiem līdzekļiem, kurus pašvaldība no sava budžeta tērē skolas uzturēšanai. Gan deputātes Solvita Jirgensone, gan Mārīte Ķikure norādīja uz to, ka jautājums par Mežotnes internātvidusskolas likvidāciju ar tieši šādiem pat argumentiem tika skatīts arī pirms vairākiem gadiem vēl iepriekšējā sasaukuma laikā. Arī tad tika runāts par to, ka būs uzlabojumi, ir jāsāk darīt, visiem kopā jāstrādā, lai piesaistītu skolēnus, tomēr šobrīd redzams, ka nekas nav mainījies, diskusijas norit par tiem pašiem jautājumiem un atkal izskan tieši tie paši argumenti, skolas saglabāšanai. Solvita Jirgensone savu lēmumu balsot pret pamatoja ar finansiālo ieguvumu un zaudējumu attiecību – izdevumi būs arī tad, ja skolu likvidēs, jo ēka ir jāuztur, lai to nepiemeklētu degradētas ēkas liktenis.

Diskusiju noslēgumā deputātus uzrunāja skolas direktore Dace Peņķe. Viņa piedāvāja deputātiem skolas attīstības redzējumu, skaidrojot 4 dažādu modeļu piedāvājumu. Viens no modeļiem paredzēja militārās izglītības programmas ieviešanu. Citā akcents likts uz arodizglītības programmu īstenošanu pamatizglītības posmā (7.-9.klase), piedāvājot apgūt galdnieku palīgu, elektriķu, konditoru un mūrnieku amatu. Tāpat tika apskatīta iespēja internāta telpās izvietot sociālās aprūpes iestādes - pansionāta struktūrvienību, kur savas prakses vietas varētu rast profesionāli orientētās programmas „Aprūpētājs” dalībnieki. Direktore apgalvoja, ka daudzas telpas izremontētas pašu spēkiem un samērā nelielu finansiālu ieguldījumu un arī turpmāk, domājot par virtuves bloka palīgtelpu sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, to varētu veikt ekonomiski, neieguldot lielus finanšu līdzekļus. Īpaši tika izcelta iespēja strādāt ar bērniem individuāli, tāpat tika uzsvērts skolotāju darbs audzēkņu sagatavošanā dalībai dažādos pasākumos.

Balsojumā, kurā četri deputāti balsoja par un desmit pret skolas likvidāciju, kā arī divi atturējās, tika pieņemts lēmums Mežotnes internātvidusskolu neslēgt. Skola turpinās darbu un gaida jaunus audzēkņus.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas