Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Mežgaļu pamatskolā 11. novembrī notika iedzīvotāju tikšanās ar Bauskas pašvaldības deputātiem


Mežgaļu pamatskolā 11. novembrī notika iedzīvotāju tikšanās ar Bauskas pašvaldības deputātiem2015.11.11 Mežgaļu pamatskolā 11. novembrī notika iedzīvotāju tikšanās ar Bauskas pašvaldības deputātiem

Pirmā tikšanās skolā tika organizēta 6. novembrī. To apmeklēja Izglītības nodaļas un Bauskas novada administrācijas pārstāvji. Savukārt otrajā tikšanās reizē ar skolas vadību, skolotājiem un bērnu vecākiem jaunākās aktualitātes pārrunāt bija ieradušies deputāti Aleksandrs Novickis, Aivija Kursīte, Alvis Feldmanis un Rudīte Čakāne.

A. Feldmanis uzsvēra, ka Bauskas novads valstī ir pēdējais, kurš līdz šim nav veicis izglītības reorganizāciju.

A. Kursīte, kura bija ievēlēta Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna darba izstrādes grupā, klātesošajiem atgādināja, ka vasaras beigās tika izveidota komisija, kura vairākus mēnešus strādāja pie šī plāna: “Ir apspriesti vairāki modeļi, kā Bauskas novadā var attīstīties izglītības iestādes. Tika diskutēts Mežgaļu pamatskolas tālākais liktenis. Gala lēmuma nav, bet viens no iespējamiem scenārijiem ir pamatskolas pārveide par sākumskolu.”

Šim scenārijam deputāte saskatīja vairākus riskus. Kā vienu no tiem minēja daudzbērnu ģimenes, kur jaunākos bērnus sūta vienā skolā ar vecākajiem: “Ja vecākās klases likvidēs, tad tas būs tikai laika jautājums, cik ilgi pastāvēs sākumskola.”

Deputāts A. Novickis uztraucās, ka skolu ēkas paliks tukšas un tās būs jāuztur. Izmaksas tikai pieaugs, ir pārliecināts deputāts. “Gribam piespiest mākslīgi veikt migrāciju. Izjaukt ritmu, kas gadiem izveidojies, tādējādi risināt pilsētas skolu piepildīšanu ar lauku skolēniem.”

“Paldies jūsu skolai par drosmi, uzņēmību un, ka aicinājāt atbildīgās personas uz diskusiju, uzdevāt pamatotus jautājumus,”  A. Novickis atzinīgi novērtē pirmo, 6. novembra, tikšanos. Viņš piebilst, ka tam ir bijis rezultāts – reorganizācija no pamatskolas par sākumskolu pašlaik ir apturēta. “Tas ir jūsu nopelns,” piebilst deputāts.

Ozolaines, Mežotnes, arī Mežgaļu pamatskolas 6. klasēs ir pietiekams skaits bērnu, tātad nākamgad būs, kas mācās arī 7. klasē, spriež A. Feldmanis, uzsverot, ka šis un nākošais mācību gads šajās skolās ir nodrošināts. “Darba grupā tika sacelta brēka, bet galvenais jau ir skolēnu skaits. Tiksimies pēc diviem gadiem un tad jau redzēs, kāda būs situācija, jo migrācija notiek, bērni mācās ārzemēs. Viss atkarīgs no pašiem. Ja pienāks laiks, kad klasē būs 2 – 3 bērni, paši sapratīsit. Tagad nesatraucieties. Jautājums par pamatskolas reorganizāciju netiks cilāts divus gadus. Es to garantēju. Divi gadi – tas nav mazs laiks. Mežgaļi ir īpaša skola, jo atrodas tālu no Bauskas. Cita situācija ir Bauskai tuvējās skolās,” tā A. Feldmanis.

11. novembrī deputāti Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā sprieda par Mežotnes internātvidusskolas, Īslīces un Uzvaras vidusskolu, Vecsaules pamatskolas, bērnudārzu likteni. Deputāte Rudīte Čakāne stāsta: “Roka smagi cēlās, bet es nevaru vienmēr balstīties uz emocijām. Reģionu centrā, kāds ir Bauska, ir jāveido bāze izglītībai. Skolēni varēs integrēties lielākā mācību vidē. Es nobalsoju par Īslīces un Uzvaras vidusskolu reorganizāciju par pamatskolām. Jaunsaulē ar nākamo mācību gadu mācīsies sākumskolas un pirmskolas bērni.”

“Katram ir savs viedoklis. Mēs esam dažādi, viedokļi ir dažādi. Pieļaujam arī kļūdas, bet ne tik ļoti, lai mūs tā nosodītu. Varat nākt ar saviem ieteikumiem, redzējumiem,” klātesošos mudināja R. Čakāne.  

Deputāti tāpat vecākiem ieteica pārskatīt skolēnu pārvadājumus un izteikt ierosinājumus, kā tos uzlabot. A. Feldmanis mudināja skolas nākamā gada budžetā iekļaut zāles grīdas remontu.

Šādas tikšanās, kas palīdz noskaidrot iedzīvotāju un skolu viedokļus par plānoto izglītības iestāžu tīkla attīstību un optimizāciju, notikušas arī Jaunsaules pamatskolā, Ozolaines pamatskolā un Mežotnes pamatskolā.

Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna projekta pilnā versija novada domes komitejās un domes sēdē tiks skatīta decembrī.

 

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 


Citas ziņas